Notícies

10è aniversari de les primeres proves oficials a Catalunya

El dissabte 15 de setembre tindrà lloc una nova edició de les proves oficials que donen accés a la professió de Gestor Administratiu a Catalunya. En 2008 va ser la primera vegada que els aspirants catalans no van haver de desplaçar-se fins a Madrid per realitzar aquest examen i aconseguir el títol que els permet exercir. Així, Catalunya va ser pionera en aconseguir descentralitzar l’accés a una professió molt arrelada a la societat, ja que actua com a vincle d’unió entre l’Administració i els assumptes de ciutadans, pimes i autònoms.

En aquesta dècada, prop de 1.500 aspirants han optat a realitzar la prova d’accés per incorporar-se a un col-lectiu que aglutina més de 1.000 professionals i conforme una àmplia xarxa de gestories a tota Catalunya. El Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, l’òrgan encarregat d’elaborar el contingut de les proves, va ser l’impulsor d’aquesta fita i actua com interlocutor amb la Generalitat de Catalunya per a la seva regulació.

Proves d’accés 2018

Un total de 108 aspirants podran optar a convertir-se en gestors administratius aquest dissabte 15 de setembre a les 10:30 hores a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Són titulats universitaris en l’àmbit del dret, l’economia i les ciències polítiques, formació mínima requerida per presentar-se a les proves i obtenir el títol que els permetrà exercir la professió una vegada col·legiats. L’examen consta d’una part teòrica sobre nou blocs temàtics de l’àmbit del dret, com ara el laboral, el civil o el mercantil, entre d’altres. També hauran de resoldre un cas pràctic basat en una situació real que podran tenir durant l’exercici de la professió.

2018-09-17T09:53:29+00:00