Blog

Blog 2019-12-02T13:49:02+00:00
801, 2020

En què consisteix la professió de gestor administratiu?

8 - gener - 2020|Categories: Estudis en gestió administrativa|

Els gestors administratius són professionals que es troben facultats legalment per promoure, sol·licitar i gestionar tota classe de tràmits davant de qualsevol òrgan de l'administració públic. Per exercir la professió [...]