PROVES

Proves d’accés a Gestor Administratiu: Data i lloc de la convocatòria 2020

En data d'avui s’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/2235/2020, de 15 de setembre, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l'esmentada Resolució, les proves tindran lloc el dia 7 de novembre de 2020, a les 10:30 hores, a l'Aula Victoria Kent de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal, 684, de Barcelona.

2020-09-23T09:27:54+00:00 23 - setembre - 2020|

PROVES D’ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

Comunicat sobre aixecament de la suspensió i represa del còmput del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d'accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020. A partir del proper dia 1 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprèn el còmput del termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació en el DOGC de la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, en virtut de [...]

2020-05-26T11:53:03+00:00 25 - maig - 2020|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2020

Amb data 19 de febrer de 2020 ha sortit publicada al DOCG Núm. 8067 la Resolució JUS/334/2020 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 20 d’abril de 2020. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió: De forma presencial a la seu del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya o a qualsevol de les seus [...]

2020-02-27T19:19:30+00:00 19 - febrer - 2020|

Reunió de coordinació amb el Departament de Justícia

Xavier Bernadí director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, ha rebut al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius a la reunió que mantenen les dues corporacions per a la coordinació de les proves d’accés a la professió. A la trobada s’ha parlat de la convocatòria que tindrà lloc aquest any per dotze any consecutiu a Catalunya. Per part del Consell hi han assistit Alfonso Lluzar, president del Consell; Marc Giménez Bachmann, secretari; Marina Rocabruna, gerent, i Susana Pàmies, assessora legal, i Marc Escolà, secretari acadèmic de l’Institut Superior de Gestió Administrativa de [...]

2020-02-13T15:17:40+00:00 13 - febrer - 2020|

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2019

Amb data 6 de novembre de 2018 s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/3094/2019, de 18 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setembre passat.

2020-05-22T09:32:49+00:00 26 - novembre - 2019|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Amb data 12 de novembre, s'ha publicat la Resolució 6/2019, per la qual es resolen les impugnacions a les preguntes de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Així mateix, al document adjunt podeu consultar les respostes correctes del qüestionari tipus test que es va realitzar a les proves.

2019-11-12T09:51:20+00:00 12 - novembre - 2019|

Proves estatals d’accés a Gestor Administratiu

AMPLIAT FINS AL 9 D'OCTUBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS A GESTOR ADMINISTRATIU El BOE amb data 17 d'abril de 2019 va publicar la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor es poden realitzar de forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consejo General, o bé de forma presencial a les oficines del Consejo. El termini de presentació de sol·licituds a les proves finalitza el [...]

2019-09-25T14:32:04+00:00 25 - setembre - 2019|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Un total de 109 titulats universitaris optaran a  convertir-se en Gestor Administratiu mitjançant la prova oficial d’accés, que tindrà lloc el proper dissabte 14 de setembre a les 10:30 hores a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB). Els aspirants que superin la prova o el màster (enguany, un total de 52 estudiants accedeixen per aquesta vía), podran sol·licitar l’expedició del títol professional al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Amb el títol i la col·legiació, el nou gestor administratiu podrà començar la seva activitat professional.

2019-09-10T17:03:22+00:00 10 - setembre - 2019|