Per Resolució 4/2020, de 29 d’octubre, del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, s’acorda l’ajornament de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, convocades per al dia 7 de novembre de 2020, a les 10.30 hores, a l’Aula Victòria Kent de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda de la Diagonal, 684, de Barcelona, ateses les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat el 29 d’octubre de 2020 per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-COV-2 i de conformitat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Les proves es tornaran a convocar en el moment en què la situació sanitària provocada pel COVID ho permeti i les autoritats sanitàries així ho autoritzin.

Es troba pendent de publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per la qual s’ajorna la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.