En data 22 de gener de 2021  ha estat publicada al DOGC la Resolució JUS/69/2021, de 15 de gener, per la qual es procedeix a l’aixecament de la suspensió de la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu i s’acorda la convocatòria de les proves.

Les proves d’aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu es faran de manera online el 27 de febrer de 2021 a les 10 hores.