En què consisteix la professió de gestor administratiu?

Els gestors administratius són professionals que es troben facultats legalment per promoure, sol·licitar i gestionar tota classe de tràmits davant de qualsevol òrgan de l’administració públic.

Per exercir la professió de gestor administratiu s’ha de comptar amb una titulació universitària de l’àmbit de Dret, Ciències Polítiques, Empresarials o Econòmiques. Així mateix, per a exercir com a gestors prèviament s’ha d’estar inscrit en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius on s’exerceixi la professió.

Per què contractar un Gestor Administratiu?

La tasca del gestor administratiu es centra principalment en el suport a pimes, autònoms i particulars. El seu treball es basa en l’assessorament i gestió en diferents àmbits com laboral i Seguretat Social, assumptes fiscals, financers i comptables estrangeria, vehicles i transports, creació i gestió d’empreses, així com la relació amb els organismes públics.

Contractar els serveis d’un gestor administratiu aporta avantatges a les empreses persones jurídiques i persones físiques:

Avantatges de la professió de Gestor Administratiu

1. Qualificació i especialització: el suport prestat pel gestor administratiu es reflectirà en la seguretat de la legalitat de tots els tràmits administratius, el que es tradueix en més tranquil·litat a les àrees complexes com són la jurídica, laboral, comptable i administrativa. A més, evitem incórrer en sancions o presentacions de documents fora de termini que després comporten sobrecàrrecs i comissions que, venint d’organismes públics, solen ser molt alts.

Estan especialitzats en àmbits com trànsit, estrangeria i com autoritats de registre i es distingeixen amb una marca pròpia, la GA.

2. Optimització del temps: el client en cas de ser autònom o empresari podrà disposar del seu temps per dedicar-lo a les tasques que són pròpies del procés operatiu de la seva empresa. Així mateix, el personal administratiu de l’empresa tindrà un suport quan necessiti orientació. És normal que el gestor administratiu resolgui dubtes en matèria d’impostos, elaboració i gestió de factures, IRPF, tramitació d’altes i baixes de contractes, nòmines, etcètera.

Les persones físiques obtindran la garantia que en poc temps les seves necessitats i obligacions estaran correctament gestionades amb el màxim d’avantatges.

3. Assessorament integral: a través de la prestació de serveis integrals o per una àrea determinada, el gestor és un professional de màxima confiança. A més de la seva experiència, el gestor està al dia de les novetats en material fiscal i laboral, pel que ens ajudarà a estar previnguts de modificacions que hem d’aplicar en cada cas.

4. Seguretat i facilitat en les gestions: confiant l’assessorament i la gestió en un gestor administratiu, s’aconsegueix tranquil·litat i alhora s’evita perdre diners i temps en gestions i tràmits.

5. Garantia: s’obté la seguretat tant de persones físiques, com jurídiques estan en mans d’un professional col·legiat que ofereix la garantia d’una correcta praxi professional i que compta amb una responsabilitat civil.            

Els professionals en Gestió Administrativa realitzen una formació continuada que li facilita un coneixement actualitzat per oferir un assessorament de qualitat. L’assessorament que ofereix el gestor administratiu està basat en la proximitat, la confiança i s’adapta al perfil de cada client.

T’agradaria entrar a la professió de gestor administratiu? Contacta’ns i resoldrem tots els teus dubtes.

Informacio de gestors administratius

2020-01-28T17:44:54+00:00 8 - gener - 2020|

About the Author: