Amb data 12 de novembre, s’ha publicat la Resolució 6/2019, per la qual es resolen les impugnacions a les preguntes de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.

Així mateix, al document adjunt podeu consultar les respostes correctes del qüestionari tipus test que es va realitzar a les proves.