Amb data 19 de febrer de 2020 ha sortit publicada al DOCG Núm. 8067 la Resolució JUS/334/2020 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.

La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 20 d’abril de 2020. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió:

  1. De forma presencial a la seu del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya o a qualsevol de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya.
  2. Per correu certificat administratiu o per correu certificat amb acusament de recepció, a qualsevol altra oficina de registre en virtut del que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Juntament amb la sol·licitud d’admissió cal presentar la fotocópia del DNI i el full de dades de la convocatòria d’acord amb el model disponible al web del Departament de Justícia a l’apartat Tràmits o al web corporatiu www.conselldegestors.cat, a més del comprovant del pagament de la taxa corresponent.

Més informació
Telèfon: 93 317 06 86
Correu electrònic: consellproves@gestors.cat