PROVES D’ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

PROVES D’ACCÉS: COMUNICAT IMPORTANT

Comunicat sobre suspensió del termini de presentació de sol·licituds de participació en les proves d’accés per obtenir el títol de gestor administratiu 2020.

Se suspèn el termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació en el DOGC de la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, en aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària motivada pel COVID-19.

L’esmentat termini es reprendrà en el moment en què el Reial Decret 463/2020, o les seves pròrrogues, perdin la seva vigència.

2020-03-16T18:07:23+00:00