El BOE de 14 d’abril de 2021, publica la Resolució d’11 d’abril de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es publica la relació provisional d’admesos i exclosos, la composició del Tribunal i s’anuncia data, hora i lloc de celebració de les proves per a l’obtenció del títol professional de Gestor Administratiu.

Les proves se celebraran el dia 22 de maig de 2021.

Podeu trobar més informació i consultar la relació provisional d’admesos i exclosos aquí.