En data d’avui es publica la Resolució del Consell 6/2021, de 29 de març, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

De conformitat amb l’esmentada Resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 30 d’abril de 2021, a les 9 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.