El BOE ha publicat amb data 25 de setembre de 2020 la Resolució de 22 de setembre de 2020, de la Secretaria General de la Funció Pública, per la qual es convoquen les proves d’aptitud per a l’accés a la professió de gestor administratiu

Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu es podran realitzar de forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consejo General https://www.consejogestores.org, o bé de forma presencial a les oficines del Consejo.

El termini de presentació de sol·licituds a les proves finalitza el proper 25 de novembre. Amb posterioritat a aquesta data, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.