Notícies

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2019

Amb data 6 de novembre de 2018 s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/3094/2019, de 18 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setembre passat.

2020-01-15T19:37:55+00:00