Notícies

Resultat de les proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Amb data 16 d’octubre, s’ha fet pública la Resolució 4/2019, de publicació de resultats de les proves per a l’obtenció del títol de Gestor Administratiu, que es van realitzar el setembre passat.

La revisió de les proves davant el Tribunal es realitzarà el proper 28 d’octubre de 2019, a les 9 hores, a la seu del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Els aspirants que vulguin concórrer a la revisió han de presentar la corresponent sol·licitud de revisió d’acord amb el model que s’adjunta a l’esmentada resolució, abans de les 18:00 hores del 24 d’octubre de 2019 a la seu del Consell.

2019-10-16T09:32:48+00:00