Vull aprofitar aquest espai que em brinda la nova pàgina web del Consell, per donar la benvinguda tant a gestors administratius, com estudiants i ciutadans.

El Consell representa no només els interessos dels més de 1.300 gestors administratius de Catalunya que el conformen, sinó també els dels ciutadans que diàriament acudeixen a les gestories col·legiades.

Els col·legis professionals són la millor garantia que podem tenir com a clients, ja que ens asseguren el suport d’una institució, unes normes i uns recursos a l’hora d’accedir a un servei.

Els GA són professionals altament qualificats. Aquesta institució s’encarrega en particular d’atorgar anualment el títol que dóna accés a la professió després de certificar la superació d’unes proves o d’un màster universitari oficial i especialitzador.

Espero que aquesta nova finestra al món serveixi per donar més visibilitat a aquest gran col·lectiu, tant davant dels ciutadans com entre els estudiants que vulguin fer de la gestió administrativa la seva professió.

Alfonso Lluzar López de Briñas | President en funcions