PROVES

Proves estatals d’accés a Gestor Administratiu

AMPLIAT FINS AL 9 D'OCTUBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ A LES PROVES D'ACCÉS A GESTOR ADMINISTRATIU El BOE amb data 17 d'abril de 2019 va publicar la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, per la qual es convoquen noves proves d'accés a la professió de gestor administratiu. Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor es poden realitzar de forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consejo General, o bé de forma presencial a les oficines del Consejo. El termini de presentació de sol·licituds a les proves finalitza el [...]

2019-09-25T14:32:04+00:00 25 - setembre - 2019|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Un total de 109 titulats universitaris optaran a  convertir-se en Gestor Administratiu mitjançant la prova oficial d’accés, que tindrà lloc el proper dissabte 14 de setembre a les 10:30 hores a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB). Els aspirants que superin la prova o el màster (enguany, un total de 52 estudiants accedeixen per aquesta vía), podran sol·licitar l’expedició del títol professional al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Amb el títol i la col·legiació, el nou gestor administratiu podrà començar la seva activitat professional.

2019-09-10T17:03:22+00:00 10 - setembre - 2019|

14 de setembre, data de realització de les proves d’accés

Amb data 21 de juny de 2019, s’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/1631/2019, de 13 de juny, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Les proves d’aquesta nova convocatòria se celebraran el dissabte 14 de setembre de 2019, a les 10.30 hores a l'aula 2 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684, Barcelona).

2019-06-21T09:56:05+00:00 21 - juny - 2019|

Relació definitiva d’admesos a les proves d’accés a Gestor Administratiu

Amb data 6 de maig de 2019 ha sortit publicada la Resolució del Consell 2/2019, de 3 de maig, per la qual s’aprova la relació definitiva de sol·licituds de participants en les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Un total de 124 persones han demanat l'accés a aquesta nova convocatòria, que es va publicar el 31 de gener passat.

2019-06-21T09:42:59+00:00 6 - maig - 2019|

Relació provisional de sol·licituds de participació a les proves d’accés a Gestor Administratiu

Amb data 9 d'abril s'ha fet pública la RESOLUCIÓ 1/2019, d'1 d'abril, d'aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Un total de 124 persones han demanat l'accés a aquesta nova convocatòria, que es va publicar el 31 de gener passat.

2019-05-06T11:20:33+00:00 9 - abril - 2019|

Proves d’accés a Gestor Administratiu 2019

Amb data 31 de gener de 2019 ha sortit publicada al DOGC Núm. 7800 la resolució JUS/111/2019, de 23 de gener, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 1 d’abril de 2019. Les persones interessades en la present convocatòria poden sol·licitar l’admissió a les proves de forma presencial a qualsevol de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i a qualsevol altra oficina o registre. També es pot fer per correu certificat administratiu o per correu certificat amb acusament [...]

2019-02-05T15:37:04+00:00 31 - gener - 2019|

Reunió de coordinació amb el Departament de Justícia

Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, ha rebut al Consell de Gestors Administratius a la reunió anual que mantenen les dues corporacions per a la coordinació de les proves d’accés a la professió. A la trobada s’ha parlat de la convocatòria que tindrà lloc aquest any per onzè any consecutiu a Catalunya. Per part del Consell hi han assistit Alfonso Lluzar, president; Marc Giménez Bachmann, secretari; Marina Rocabruna, gerent, i Susana Pàmies, assessora legal. Acompanyant a Xavier Benardí, hi han estat presents Carla Francitorra, cap del Servei de Corporacions Públiques [...]

2019-02-01T10:16:33+00:00 18 - gener - 2019|

Resolució definitiva de les proves a Gestor Administratiu 2018

Amb data 6 de novembre de 2018 s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ JUS/2523/2018, de 26 d’octubre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu, que es van realitzar el setembre passat.

2018-11-06T09:32:59+00:00 6 - novembre - 2018|