Normativa

Informació Institucional – Normativa 2018-07-30T08:13:34+00:00

Aquesta es la legislació reguladora de l’exercici de la professió de Gestor Administratiu, tant en l’àmbit col•legial, com la normativa específica autonòmica, estatal i comunitària.

Normativa col·legial

Normativa Autonòmica

Normativa Estatal