Normativa

Normativa 2020-01-07T12:23:53+00:00

Aquesta es la legislació reguladora de l’exercici de la professió de Gestor Administratiu, tant en l’àmbit col·legial, com la normativa específica autonòmica i estatal.

Normativa col·legial

Normativa Autonòmica

Normativa Estatal