Els Màsters universitaris de Gestor Administratiu reconeguts pel Consell permeten obtenir el títol d’accés a la professió sense concórrer a les proves oficials.

Aquests estudis, es caracteritzen per un enfocament molt professionalitzador i per comptar amb un programa de pràctiques reals a Gestories Administratives.

La Fundació Privada Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) dóna suport a les universitat que realitzen aquesta formació superior especialitzada, col·labora en la promoció i difusió dels màsters, i gestiona la bossa de tutors de pràctiques a Gestories Administratives.

El Màster Universitari en Gestió Administrativa, promogut per la Universitat Abat Oliba CEU i l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC). Es tracta d’un programa semi presencial, amb només un sessió setmanal, pensat especialment per a professionals en actiu que volen reciclar-se. Dóna accés directe a la professió de gestor administratiu.

El Màster en Gestoria Administrativa de la Universitat de Barcelona és presencial i està orientat a especialitzar com a gestor administratiu a persones graduades en l’àmbit de les Ciències Socials, a través d’una formació integral de caràcter professional.

El quadre docent està format per experts i professionals triats pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió administrativa.

El Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida és un màster oficial presencial, de caràcter professionalitzador, amb una metodologia eminentment pràctica.

Gràcies a l’acord de la Universitat de Lleida amb el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, l’obtenció del títol de Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UdL eximeix de la realització de l’examen oficial, tot habilitant per a l’exercici de la professió de gestor administratiu.

La Universitat de Girona ofereix per primera vegada el Màster en Gestió administrativa en el curs 2021–2022. El Màster té una orientació eminentment professionalitzadora i proporciona una formació especialitzada que prepara per l’exercici professional col·legiat de Gestor Administratiu.

Altres Universitats

Aquestes són les universitats que imparteixen estudis de Màster en Gestió Administrativa reconeguts pel Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, i que donen accés a la professió:

ANDALUCIA
Universitat Pablo Olavide de Sevilla

ARAGÓN
Universitat de Saragossa

CASTILLA Y LEÓN
Universitat de Salamanca

COMUNITAT VALENCIANA
Universitat d’Alacant
Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir
Universitat Politècnica de València
Universitat Europea de València

MADRID
Universitat San Pablo CEU de Madrid
Universitat Alfonso X  El Sabio

REGIÓN DE MÚRCIA
Universitat Catòlica de Múrcia Sant Antoni