Amb data 29 de maig de 2023 s’ha fet pública la Resolució JUS/1747/2023, de 19 de maig, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

Les proves se celebraran el dia 23 de setembre de 2023, (dissabte), a les 10.30 hores, en modalitat online, a través de la Plataforma AvEx de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.