El 25 de juny va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial, de la qual el Consell es membre.

A l’Assemblea es va renovar la confiança en l’actual Junta Directiva, que va ser reelegida per a un nou mandat de dos anys. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya continuarà sent vocal, càrrec que ocupa actualment.

Durant l’acte es va informar sobre la nova edició del Congrés de les Professions de Catalunya, prevista per al proper any, i es va presentar la nova Comissió de Sèniors.

Així mateix, en el marc de la Jornada Intercol·legial 2019, es va signar un conveni de col·laboració entre l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que té com a finalitat garantir un millor coneixement i preparació sobre protecció de dades dels treballadors dels col·legis i consells professionals i dels membres integrats en aquesta associació.