La professió de gestor administratiu és una cosa que ha anat creixent substancialment amb el pas del temps. Això, en un context en què les empreses i les persones necessiten deixar en mans de fonamentalment professionals diferents tasques administratives que poden ser complexes de complir o per a les quals es requereix una àmplia inversió de temps que pot no tenir-se disponible. Per això, si ets assessor, t’explicarem a continuació els beneficis que et pot portar fer el següent pas per poder convertir-te en gestor administratiu.

Què és un gestor administratiu i què és el que fa?

En pocs termes, podem dir que, quan parlem de gestor administratiu, estem fent referència a un professional que s’encarrega especialment de representar les persones, empreses o organitzacions davant dels organismes de l’Estat, fent diferents tipus de tràmits i facilitant el compliment dels requeriments que aquests puguin tenir en termes jurídics i legals d’acord amb cada circumstància i moment. En altres paraules, es pot definir el gestor administratiu com el professional que actua com un intermediari entre les persones físiques o jurídiques i les administracions públiques.

Però aquest no és pas el seu únic rol. A més, el gestor administratiu és un professional que compta amb els coneixements necessaris per poder proporcionar als seus clients l’assessorament que necessiten respecte a diverses gestions i les obligacions que han de complir de cara a diferents institucions. Un exemple pot ser un gestor que acompanya una persona en la gestió d’una ciutadania estrangera o un gestor que realitza els tràmits d’obertura d’una empresa.

Un altre exemple és l’àmbit dels Vehicles. Els gestors poden ajudar en la matriculació, canvi de nom, recurs de sancions, duplicat de la documentació o distintiu ecològic.

A mesura que el temps passa, cada vegada són més les persones individuals i les empreses que acudeixen a un gestor administratiu per resoldre els tràmits i altres gestions que són necessàries per al seu desenvolupament i bon funcionament. Això és degut especialment al fet que els professionals en gestió administrativa són professionals multidisciplinaris i polivalents.

És aquesta particularitat el que fa que siguin persones capaces d’assessorar de manera integral les persones, les petites i mitjanes empreses, les grans empreses, entre d’altres, tant en termes d’assessorament com en la realització de diferents tràmits que puguin necessitar davant les administracions públiques.

Diferències entre assessoria i gestoria i què t’aporta convertir-te en gestor administratiu

Si ofereixes un servei d’assessoria, estaràs brindant als teus clients informació i assessorament diferent en matèria tant comptable com fiscal, laboral i financera. Això és una tasca molt important pel fet que les persones individuals i les empreses necessiten conèixer els aspectes legals i fiscals vinculats a la seva activitat.

Tot i això, un gestor administratiu ofereix valor afegit respecte del rol d’un assessor. Aquest valor afegit inclou:

  • Els gestors administratius s’identifiquen amb una marca pròpia que es pot reconèixer com un símbol de confiança per la societat.
  • A diferència dels assessors, els gestors administratius poden accedir a àmbits d’actuació preferents que permeten ampliar l’activitat als seus despatxos, com ara l’actuació com a pèrits judicials o els tràmits de trànsit, entre d’altres.
  • Com a gestor, s’accedeix a convenis amb diferents administracions tant autònomes com locals i nacionals per intermediació del Col·legi de Gestors Administratius; aquests convenis faciliten la gestió i la tramitació de moltes de les necessitats dels clients.
  • Mitjançant el col·legi professional, els gestors compten amb amplis recursos professionals a la seva disposició, incloent-hi informació puntual vinculada a canvis normatius i de procediments, així com a bases de dades jurídiques a què accedeixen de forma gratuïta.

Gestor administratiu: la possibilitat de treballar amb l’acompanyament del Col·legi Professional

Disposar de l’acompanyament del Col·legi de Gestors Administratius corresponent a cada cas, els gestors es poden beneficiar de campanyes publicitàries dissenyades per aquest per obtenir visibilitat i arribar a nous clients, programant cada any un mínim de tres campanyes de gran abast als principals mitjans. Alhora, els gestors accedeixen a material personalitzable per dissenyar la seva pròpia campanya.

Així mateix, el Col·legi de Gestors Administratius proporciona a cada gestor o despatx un ampli catàleg de formacions en diferents matèries que són impartides per professionals i membres de les administracions. D’aquesta manera, els gestors accedeixen a formació constant i actualitzada que els permet oferir un servei cada vegada més segur i complet als clients.

Quina és la formació que ha de complir algú que vol exercir la gestió administrativa?

Tenint en compte el que s’ha esmentat amb anterioritat, si vols fer el següent pas per convertir-te en gestor administratiu, cal complir amb una sèrie de requisits formatius. Cal tenir en compte que cal sempre superar un examen o realitzar un màster en gestió administrativa, que és el que permetrà obtenir i formalitzar els continguts, coneixements i experiències necessaris per poder desenvolupar aquesta tasca de la manera més adequada.

Abans d’arribar a aquest punt, però, cal comptar amb un grau universitari en les branques de les ciències polítiques, del dret, econòmiques o empresarials.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és l’òrgan que funciona com a representació dels gestors administratius que exerceixen a Barcelona, Girona i Lleida, i el Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona, representa als gestors administratius que exerceixen en aquesta província. Ofereixen suport constant a aquests professionals, faciliten l’accés a diversos serveis necessaris per al bon desenvolupament professional i generen noves oportunitats de negoci. Si tens interès a exercir-te en aquesta professió, has de superar la prova oficial que es convoca anualment cada any. En el seu lloc, si ho prefereixes, pots inscriure’t per cursar un Màster Oficial en Gestió Administrativa com l’oferit pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, el qual pots fer avui en diverses universitats autoritzades.

CTA-catalan