Començar a treballar per compte propi és tot un repte. Fins i tot si has cursat un Grau com ADE, Dret, Econòmiques o en algun altre àmbit relacionat amb l’empresa i tens clar el teu futur.

Aquest futur pot ser millor en pertànyer a un dels Col·legis professionals i exercir com a gestor administratiu, perquè t’ajuda a posicionar-te com a professional, crear la teva pròpia gestoria i tenir un suport continuat.

Fer els teus primers passos i projectar el teu futur en l’àmbit de l’assessorament i la gestió a pimes, autònoms i ciutadans no implica que hagis de fer-ho sol. El propi Col·legi t’aportarà aquest suport i t’oferirà els serveis que necessites perquè puguis crear i fer créixer la teva gestoria administrativa.

Però realment quina és la utilitat d’estar col·legiat?

Per què col·legiar-te com a GA

En el cas de la nostra professió, la Col·legiació és necessària per a exercir com a gestor administratiu. És un tràmit imprescindible i necessari. Pots col·legiar-te accedint al Títol, realitzant el nostre Màster en Gestió Administrativa o bé realitzant les proves públiques que es convoquen cada any.

Només pel mer fet d’estar col·legiat, comptaràs amb avantatges a l’hora de contractar l’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional que et protegirà i donarà un valor afegit per als teus clients.
Pertànyer a un Col·legi professional que agrupa i representa a la teva professió genera confiança en el client.

Comptes amb suport continuat i els recursos que facilita el Col·legi, especialment en els primers anys, i que seran de gran ajuda.

Treballaràs en sintonia amb companys de la professió. Això no solament és clau per a generar confiança en els teus nous clients, també serà una eina de suport a l’hora de resoldre dubtes, crear sinergies, construir potencials col·laboracions, així com continuar formant-te amb els millors especialistes.

Ser un col·legiat GA et dóna accés a:

FORMACIÓ: T’oferim formació especialitzada i continuada extensiva a empleats i col·laboradors per a un exercici responsable i de qualitat necessaris per a assumir els reptes de la vostra professió.

INFORMACIÓ: Et mantenim informat de les novetats legislatives i et facilitem tot tipus de documentació de vital importància per a atendre els assumptes que el despatx professional duu a terme diàriament.

SUPORT: Tindràs el suport i l’ajuda necessaris perquè guanyis en qualitat de servei davant els teus clients, mitjançant acords amb institucions públiques i privades.

TECNOLOGIA: Et donem accés a les eines tecnològiques per a garantir-te rapidesa i qualitat mitjançant plataformes telemàtiques.

PUBLICITAT: Reforcem la notorietat de la professió amb campanyes en diversos mitjans de comunicació amb la finalitat d’ajudar-te en la captació de nous clients

GA: El nostre símbol de qualitat. Utilització d’una marca que et potenciarà davant altres professionals del sector.

MUTUALITAT: Com a Gestor Administratiu gaudeixes d’una mutualitat pròpia per a l’exercici de la professió i per a dissenyar el teu pla de previsió a mesura. A més, les aportacions que realitzis a la mutualitat són deduïbles en l’IRPF, segons la legislació vigent.

 

CTA