Funcions del gestor administratiu

Quins tràmits gestiona una gestoria administrativa?

Els tràmits d'una gestoria administrativa se centren a oferir un assessorament i gestió integral en àmbits com a fiscal, laboral, comptable, creació i gestió de pimes, vehicles o estrangeria, perquè tant un particular, un autònom o una empresa obtingui el màxim partit als seus recursos, respectant en tot moment la legislació vigent. Un gestor administratiu és un professional habilitat per a facilitar aquest assessorament i portar els tràmits administratius relacionats amb les institucions de l'administració pública. Per això, si tens formació universitària en ciències econòmiques, ciències empresarials o ciències polítiques i t'agradaria crear la teva empresa, estàs davant una de [...]

La figura del gestor administratiu: Una professió essencial per a la nostra societat

La figura del gestor administratiu és de gran rellevància i compleixen un paper essencial en la societat. Els gestors administratius són professionals qualificats per a l'assessorament en un ampli ventall d'àmbits per a autònoms, particulars i Pimes. Es distingeixen oferint una sèrie de garanties als seus clients: Són professionals amb Titulació Universitària de l'àmbit del Dret, de l'Economia o l'empresa i amb una Titulació homologada i reconeguda per la Unió Europea que els habilita per l'exercici de la professió. Formen part com a col·legiats del Col·legi de Gestors Administratius, l'òrgan que els representa i que garanteix una correcta praxi de [...]

Go to Top