Funcions del gestor administratiu

Aquests són els serveis que ofereixen les gestories administratives

Les gestories administratives són empreses que ofereixen als seus clients serveis de consultoria i gestió en diversos àmbits com ara tràmits legals, laborals, fiscals, comptables i administratius. Els serveis de les gestories administratives són cada vegada més necessaris a causa de la complexitat i l'actualització constant que trobem en termes normatius en els diferents sectors. Aquestes gestories poden oferir una àmplia gamma de serveis. Van des de la gestió de tràmits davant d'organismes públics fins a l'assessorament en aspectes laborals, l'elaboració de declaracions fiscals, l'acompanyament en comptabilitat, la constitució de societats, entre altres coses. A més, pel que fa a [...]

Què fa un gestor administratiu? Funcions

Avui dia, la majoria de les empreses, les persones emprenedores o fins i tot aquelles persones que necessiten dur a terme algun tràmit necessiten l'acompanyament de professionals davant les administracions públiques. Això es deu al fet que molts d'aquests processos requereixen coneixements específics en termes legals i de regulació, alhora que impliquen molt de temps. És llavors quan apareix el perfil professional del gestor administratiu. A continuació, us explicarem quines són les funcions d'un gestor administratiu i per què acudir a aquests professionals.   Àrees d'actuació dels gestors administratius   Abans de passar a les funcions específiques dels gestors, hem [...]

Què és una gestoria administrativa?

Tot i que la digitalització de l'administració ja és una realitat, realitzar aquests tràmits no sempre és senzill. Per aquest motiu, tant particulars com empreses recorren als serveis que ofereixen les gestories administratives, les quals brinden assessorament, representen els seus clients davant les administracions públiques i simplifiquen la realització de gestions. Què ofereix una gestoria administrativa? Una gestoria administrativa és una empresa que ofereix suport tant a particulars com a empreses i entitats perquè puguin fer amb èxit els seus tràmits. La missió principal d'aquests professionals consisteix en l'assessorament i la gestió personalitzada, claus per aconseguir el millor resultat. A [...]

Vols agilitzar els tràmits de la teva assessoria?

Tota empresa i negoci té diferents tràmits i gestions que ha de fer davant de diferents institucions i organismes, des d'habilitacions fins a registres, impostos, entre altres coses. Tots aquests tràmits i gestions requereixen temps i recursos que cal invertir i que, en cas de no comptar amb l'acompanyament adequat, poden acabar repercutint en la productivitat de l'empresa i portant a pèrdues importants de temps i de diners. Això no obstant, per brindar una resposta a aquesta necessitat que totes les empreses i organitzacions tenen, convé que les assessories disposin de la figura del gestor administratiu, com una forma de [...]

Quins tràmits gestiona una gestoria administrativa?

Els tràmits d'una gestoria administrativa se centren a oferir un assessorament i gestió integral en àmbits com a fiscal, laboral, comptable, creació i gestió de pimes, vehicles o estrangeria, perquè tant un particular, un autònom o una empresa obtingui el màxim partit als seus recursos, respectant en tot moment la legislació vigent. Un gestor administratiu és un professional habilitat per a facilitar aquest assessorament i portar els tràmits administratius relacionats amb les institucions de l'administració pública. Per això, si tens formació universitària en ciències econòmiques, ciències empresarials o ciències polítiques i t'agradaria crear la teva empresa, estàs davant una de [...]

La figura del gestor administratiu: Una professió essencial per a la nostra societat

La figura del gestor administratiu és de gran rellevància i compleixen un paper essencial en la societat. Els gestors administratius són professionals qualificats per a l'assessorament en un ampli ventall d'àmbits per a autònoms, particulars i Pimes. Es distingeixen oferint una sèrie de garanties als seus clients: Són professionals amb Titulació Universitària de l'àmbit del Dret, de l'Economia o l'empresa i amb una Titulació homologada i reconeguda per la Unió Europea que els habilita per l'exercici de la professió. Formen part com a col·legiats del Col·legi de Gestors Administratius, l'òrgan que els representa i que garanteix una correcta praxi de [...]

Go to Top