PROVES

Proves d’accés a la professió de Gestor Administratiu: 14 de setembre de 2024

Ja ha estat publicada la RESOLUCIÓ JUS/1774/2024, de 21 de maig, per la qual es fa pública la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Les proves se celebraran el dia 14 de setembre de 2024, (dissabte) a les 10.30 hores a l'Aula 2 de l'Edifici principal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda de la Diagonal, núm. 684 de Barcelona. Trobareu la resolució adjunta.

Llista definitiva d’admesos i exclosos a les proves d’accés a la professió de Gestor Administratiu

Ja ha estat publicada la Resolució 2/2024, de 10 de maig, d’aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu. Trobareu la resolució adjunta.

Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves d’accés a la professió de Gestor Administratiu

Ja s'ha publicat la Resolució 1/2024, de 16 d’abril, d’aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu, que ha estat publicada als webs corporatius. La resolució es troba adjunta al peu d'aquesta notícia. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils per esmenar el defecte que hagi motivat la no admissió, que finalitza el dia 30 d’abril.

Proves d’accés: Nova convocatòria

Amb data 9 de febrer de 2024 ha sortit publicada al DOCG núm. 9098 la Resolució JUS/260/2024, de 2 de febrer, per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, Drets i Memòria convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 9 d’abril de 2024. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia, a l’apartat Tràmits gencat, [...]

Publicada la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu

En data 24 de novembre ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/3906/2023, de 17 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

En data 9 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2023, de 9 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 7 de novembre, a les 9 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.

Accés a Gestor Administratiu: publicada la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves

Amb data 29 de maig de 2023 s'ha fet pública la Resolució JUS/1747/2023, de 19 de maig, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Les proves se celebraran el dia 23 de setembre de 2023, (dissabte), a les 10.30 hores, en modalitat online, a través de la Plataforma AvEx de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Publicació de la relació definitiva de sol·licituds de participació a les proves d’accés a gestor administratiu

Amb data 8 de maig de 2023 s'ha fet pública la Resolució 2/2023, d’aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.

Publicació de la relació provisional de sol·licituds de participació a les proves d’accés a gestor administratiu

Amb data 12 d'abril de 2023 s'ha fet pública la Resolució 1/2023, d'aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.

Go to Top