PROVES

Proves d’accés estatals

El BOE de 14 d'abril de 2021, publica la Resolució d'11 d'abril de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es publica la relació provisional d'admesos i exclosos, la composició del Tribunal i s'anuncia data, hora i lloc de celebració de les proves per a l'obtenció del títol professional de Gestor Administratiu. Les proves se celebraran el dia 22 de maig de 2021. Podeu trobar més informació i consultar la relació provisional d'admesos i exclosos aquí.

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

En data d’avui es publica la Resolució del Consell 6/2021, de 29 de març, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada Resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 30 d’abril de 2021, a les 9 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.

Una nova fita: Primeres proves d’accés online

Dissabte 27 de febrer van tenir lloc les noves proves d’accés a Catalunya per accedir al títol de Gestor Administratiu. Més de 80 titulats universitaris en l’àmbit del dret, l’economia o l’empresa es van examinar amb la intenció d’accedir a la nostra professió. A més, aquestes proves seran recordades per ser les primeres que es van realitzar de forma virtual. “Les restriccions de seguretat per la pandèmia de la COVID-19 no permetia fer-les de forma presencial com és habitual, per això, vam buscar la millor alternativa per poder realitzar-les de forma online”, afirma Alfonso LLuzar, president del Col·legi de [...]

Èxit de les primeres proves d’accés a gestor administratiu en format online

85 aspirants s'han presentat a la Prova d'Accés a la professió de Gestor Administratiu el dissabte 27 de febrer. Per primera vegada, i a causa de la pandèmia, l'examen s'ha realitzat de forma virtual mitjançant una plataforma en línia, amb totes les mesures de seguretat i autentificació que requereixen unes proves oficials com aquesta. Per exemple, la identificació dels aspirants mitjançant la imatge en directe de la seva càmera ha estat una de les mesures implantades, entre moltes altres. Com és habitual, la prova ha consistit en un examen tipus test i un cas pràctic on l'aspirant ha de [...]

Establerta la convocatòria de proves per obtenir el títol de gestor administratiu

En data 22 de gener de 2021  ha estat publicada al DOGC la Resolució JUS/69/2021, de 15 de gener, per la qual es procedeix a l’aixecament de la suspensió de la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu i s’acorda la convocatòria de les proves. Les proves d'aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu es faran de manera online el 27 de febrer de 2021 a les 10 hores.

Publicada al DOGC la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’ajorna la realització de les proves

En data 4 de novembre ha estat publicada al DOGC la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'ajorna la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu convocades per la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer (DOGC núm. 8263, de 4 de novembre de 2020.

Se suspenen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu

Per Resolució 4/2020, de 29 d'octubre, del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, s'acorda l'ajornament de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, convocades per al dia 7 de novembre de 2020, a les 10.30 hores, a l’Aula Victòria Kent de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda de la Diagonal, 684, de Barcelona, ateses les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat el 29 d’octubre de 2020 per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-COV-2 i de conformitat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Les [...]

Proves d’accés a Gestor Administratiu: Data i lloc de la convocatòria 2020

En data d'avui s’ha publicat al DOGC la Resolució JUS/2235/2020, de 15 de setembre, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l'esmentada Resolució, les proves tindran lloc el dia 7 de novembre de 2020, a les 10:30 hores, a l'Aula Victoria Kent de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Avinguda Diagonal, 684, de Barcelona.

Go to Top