PROVES

Proves d’accés: Nova convocatòria

Amb data 9 de febrer de 2024 ha sortit publicada al DOCG núm. 9098 la Resolució JUS/260/2024, de 2 de febrer, per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, Drets i Memòria convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 9 d’abril de 2024. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia, a l’apartat Tràmits gencat, [...]

Publicada la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu

En data 24 de novembre ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/3906/2023, de 17 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

En data 9 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2023, de 9 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 7 de novembre, a les 9 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.

Accés a Gestor Administratiu: publicada la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves

Amb data 29 de maig de 2023 s'ha fet pública la Resolució JUS/1747/2023, de 19 de maig, per la qual es fan públics la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. Les proves se celebraran el dia 23 de setembre de 2023, (dissabte), a les 10.30 hores, en modalitat online, a través de la Plataforma AvEx de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

Publicació de la relació definitiva de sol·licituds de participació a les proves d’accés a gestor administratiu

Amb data 8 de maig de 2023 s'ha fet pública la Resolució 2/2023, d’aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.

Publicació de la relació provisional de sol·licituds de participació a les proves d’accés a gestor administratiu

Amb data 12 d'abril de 2023 s'ha fet pública la Resolució 1/2023, d'aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.

Quins estudis he de tenir per a realitzar les proves de gestor administratiu?

El gestor administratiu és un professional de referència per a l'assessorament integral a autònoms, empreses i particulars. Actua davant de l'Administració pública en qualitat de representant i presta el seu suport tant al ciutadà com a les empreses per a realitzar amb èxit els seus tràmits i gestions. Els gestors són experts en diversos àmbits que van des del laboral fins al fiscal, passant per estrangeria, tràfic i transports, entre altres. Saps quins estudis necessites per a apuntar-te a les proves de gestor administratiu? Per a poder exercir com a gestor administratiu, és necessari superar la prova oficial de convocatòria [...]

Proves d’accés a gestor administratiu 2023: requisits

Com cada any, han estat publicades les convocatòries a les proves per accedir a la professió de gestor administratiu. Aquestes van ser publicades per part de la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Justícia, prenent com a base la Resolució JUS/172/2023 de 24 de gener, al DOGC núm. 8845. A continuació, us explicarem el que heu de saber sobre les proves d'accés a gestor administratiu el 2023 i els requisits que heu de complir per presentar-vos. La convocatòria de les proves per a l´obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya i la seva posterior expedició són competència [...]

Proves d’accés: Nova convocatòria

Amb data 1 de febrer de 2023 ha sortit publicada al DOCG núm. 8845 la Resolució JUS/172/2023 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 2 d’abril de 2023. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia a l’apartat Tràmits gencat o al web corporatiu www.conselldegestors.cat, i ha [...]

Go to Top