Dins de les diferents professions que es donen en el camp de les ciències socials, la de gestor administratiu és una de les quals més ha anat creixent amb el pas del temps. Això és deu al fet que és una professió que adquireix cada vegada més rellevància, en un context en el qual tant les persones com les empreses no tenen el temps suficiente per a realitzar diferents tràmits i activitats o necessiten ajuda per a això.

És en aquests casos, per a facilitar la vida de les persones i les organitzacions, els qui estan interessats a desenvolupar-se en l’àmbit poden complementar la seva formació amb els Màster Universitaris en Gestió Administrativa.

Raons per a complementar la teva formació amb un Màster Universitari en Gestió Administrativa

Quan es té interès a convertir-se en gestor administratiu, existeixen dues maneres de fer-ho. Una d’elles és passant l’examen d’aptituds necessari per a això. No obstant això, l’altra és duent a terme un Màster Universitari en Gestió Administrativa.

Aquesta és l’alternativa que es pot desenvolupar després d’haver realitzat un Grau i el que fa és complementar el cicle acadèmic fins al nivell Meces III. És mitjançant aquesta formació que es pot accedir a material i a casos pràctics per identificar com aplicar els coneixements rebuts a oportunitats reals en el mercat.

Dins dels principals àmbits d’introducció dels gestors administratius, podem trobar els següents:

● Gestió sociolaboral.
● Gestió de la fiscalitat, comptabilitat i tributació.
● Gestió al sector de l’automoció i els transports en general.
● Gestió del dret hipotecari.

Què és el Meces III?

En l’actualitat, els estudis universitaris a Espanya s’estructuren en tres nivells diferenciats, que són Grau, Màster i Doctorat. A partir de la renovació d’aquests estudis, Espanya ha adoptat un model de Graus de 240 crèdits ECTS que podran ser seguits d’estudis de màster entre 60 i 120 crèdits de durada.

El que s’ha cercat amb la reforma d’aquest sistema és instrumentar un sistema d’adscripció de l’especificitat d’estudis universitaris quan es tracti de titulacions qualificades per comprendre les quantitats suficients de crèdits de nivell de màster.

L’instrument a partir del qual es dóna lloc a aquesta adscripció és el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (Meces). La seva finalitat és permetre la comparabilitat, classificació i transparència de les qualificacions de l’educació superior en el sistema d’educació espanyol. Això permet fer-ho comprensible davant d’altres sistemes educatius. Meces s’estructura en quatre nivells, que donen cabuda als ensenyaments que constitueixen l’educació superior al país, quedan aquestes adscrites a cadascun dels nivells d’acord amb les exigències implicades en el seu aprenentatge.

Els nivells de Meces

En l’actualitat, els nivells de Meces estan definits de la manera següent: el nivell 1 es correspon al tècnic superior, seguit del nivell 2 que representa el grau. Després, el nivell 3 fa referència al Màster i el nivell 4 al Doctor.

Els motius de fer un Màster de Gestor Administratiu

Ara que hem vist com funciona el Meces, volem posar èmfasi en les raons de completar la formació amb un Màster Universitari en Gestió Administrativa per començar a desenvolupar-se en aquest àmbit. Una cosa que cal tenir en compte és que les matèries que configuren el programa d’aquest màster han estat definides d’acord amb les necessitats que el gestor administratiu efectivament en el seu exercici professional.

D’aquesta manera, les persones que decideixen complementar la formació amb el Màster Universitari en Gestió Administrativa poden adquirir una capacitació sistematitzada i integrada dels coneixements i de les tècniques necessàries que es necessiten en l’àmbit de la gestió administrativa. Així, es forma les persones perquè aquestes puguin desenvolupar-se en els diferents sectors en què cal el rol del gestor administratiu.

A més dels aspectes anteriorment esmentats, podem resumir que algunes raons per estudiar aquest Màster i assolir el Meces III:

● Obtenció d’informació pràctica i casos reals per poder formar al professional d’acord amb les vostres necessitats en el vostre exercici professional.

Col·legi de GesAccés a exercir la professió i formar part del tors Administratius, accedint a tots els seus serveis per al desenvolupament com a professional.

● Possibilitat d’estudiar amb professionals de gran nivell que són experts en el camp i que poden aportar, per tant, coneixements pràctics i teòrics necessaris.

Formació adaptada a les necessitats que es tindran efectivament en l’exercici professional.

● Possibilitat d’accedir a pràctiques professionals.

El Màster Universitari en Gestió Administrativa permet accedir de forma professional a exercir com a gestor administratiu. En aquest sentit, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és l‟òrgan de representació dels gestors administratius de Barcelona, Lleida i Girona i ofereix suport constant i facilita un gran ventall de serveis per al desenvolupament professional i per poder obrir noves oportunitats de negoci i nous mercats per als gestors administratius.

CTA-catalan