Avui dia, la majoria de les empreses, les persones emprenedores o fins i tot aquelles persones que necessiten dur a terme algun tràmit necessiten l’acompanyament de professionals davant les administracions públiques. Això es deu al fet que molts d’aquests processos requereixen coneixements específics en termes legals i de regulació, alhora que impliquen molt de temps.

És llavors quan apareix el perfil professional del gestor administratiu. A continuació, us explicarem quines són les funcions d’un gestor administratiu i per què acudir a aquests professionals.

 

Àrees d’actuació dels gestors administratius

 

Abans de passar a les funcions específiques dels gestors, hem de fer referència a les seves àrees d’actuació. En l’actualitat, la major part de la feina d’aquests professionals es relaciona amb aquests àmbits:

La Direcció General de Trànsit

Pel que fa als vehicles, els gestors administratius es fan càrrec de realitzar les transferències entre els compradors i els venedors. També poden matricular vehicles nous o cancel·lar la reserva de domini.

L’Agència Tributària

Els gestors administratius es poden ocupar de tota la documentació necessària per al pagament d’impostos corresponents a Hisenda. Aquí s’inclouen els impostos de donacions i successions, els impostos de transmissió, els impostos de societats, entre d’altres.

La Seguretat Social

Una altra de les funcions més freqüents dels gestors administratius està relacionada amb la Seguretat Social. Els tràmits en aquest punt poden estar relacionats amb les sol·licituds de jubilació i pensió, els certificats de vida, les altes i baixes de treballadors i les liquidacions.

El Registre de la Propietat

Els gestors administratius estan capacitats per operar en el Registre de la Propietat, gestionant la documentació que les persones o empreses necessiten per obtenir escriptures, certificats i inscripcions, així com per obtenir tota la informació necessària sobre els immobles.

El Registre Civil

Actuant en el Registre Civil, les funcions del gestor administratiu es relacionen amb la tramitació de certificats de naixement, de matrimoni, de defunció, així com d’empadronament, testaments, passaports, últimes voluntats o canvis de cognoms.

Àmbit de l’habitatge

En l’àmbit particular del qual està relacionat amb l’habitatge, els gestors poden tramitar impostos, hipoteques, contractes de compravenda i altres contractes d’interès.

L’Oficina de Patents i Marques

Finalment, totes les empreses que desenvolupen nous productes o marques busquen protegir la seva propietat intel·lectual. Per fer-ho, han d’inscriure’s a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquest és un altre àmbit d’exercici dels gestors administratius, ja que s’encarreguen de dur endavant aquests tràmits.

 

funcions-gestor-administratiu

 

Quines són les funcions d’un gestor administratiu?

 

Ampliant el que s’ha mencionat anteriorment, podem dir que els gestors administratius són professionals que compten amb coneixements que els permeten motoritzar i agilitzar els processos administratius. Algunes de les principals funcions d’un gestor administratiu són les següents:

Registre i classificació de documents

Una de les principals funcions del gestor administratiu té a veure amb el registre i la classificació de documents i comunicacions. Això es deu al fet que s’encarrega de l’arxiu de factures, notificacions d’Hisenda i Seguretat Social, albarans, requeriments judicials, etc.

Tràmits de tresoreria

Els tràmits de tresoreria són tasques sensibles que han d’estar tot el temps aprovades i supervisades per superiors. Es tracta de la gestió del flux de caixa, tant d’entrada com de sortida, assegurant liquiditat a l’empresa en les petites despeses corrents.

Elaboració de documents

A més de les funcions del gestor administratiu esmentades anteriorment, l’elaboració de documents és una de les més comunes. Aquí es poden incloure documents com les comunicacions internes per als empleats, les cartes, les comunicacions externes per als usuaris o clients, entre d’altres. En general, són documents que necessiten certs coneixements tècnics per saber com elaborar-los de manera correcta. Per això, el gestor administratiu és el professional més idoni per garantir-ho.

Gestions administratives indicades per altres departaments

Finalment, una altra de les funcions del gestor administratiu és la realització de gestions administratives del dia a dia de les persones o les empreses. Aquestes tasques poden anar des de la recepció i classificació de correspondència important fins a la presentació de declaracions a Hisenda. En tots els casos, es necessita un professional autoritzat per poder dur a terme aquestes tasques.

 

Consultoria

 

Juntament amb les funcions i àrees d’ocupació esmentades anteriorment, els gestors administratius també poden treballar per a una consultoria encarregada de dur a terme tràmits empresarials o de forma autònoma per prestar l’ajuda necessària a qui pugui necessitar aquest tipus de serveis. Un exemple d’això és el de les persones que tramiten ciutadania, certificats de divorci o defunció, compres de béns immobles, entre d’altres.

Per tot això, els gestors administratius han de tenir habilitats com una bona capacitat de comunicació, capacitat de lideratge, habilitats per a la negociació, eficiència i capacitat d’organització, bona gestió del temps, capacitat de treball en equip, sentit de la responsabilitat, curiositat i interès per actualitzar-se respecte dels nous marcs normatius, entre d’altres.

Si voleu obtenir informació sobre com esdevenir un gestor administratiu, què estudiar, on fer-ho i quins passos seguir per això, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

CTA-catalan