Estàs interessat/da en ampliar les teves competències i les oportunitats professionals? Avui t’expliquem com obtenir el Títol de Gestor Administratiu.

El títol prepara professionals del món del dret, l’economia, l’empresa o les ciències polítiques perquè puguin ampliar les seves competències i especialitzar-se com a Gestor Administratiu en una professió reconeguda i representada per cadascun dels seus col·legis professionals que vetllen pel prestigi de la professió, el respecte de les normes deontològiques i evita l’intrusisme.

Formar part del Col·legi de Gestors que et correspongui, et garanteix una formació continuada, accés a plataformes tecnològiques, convenis amb les administracions i serveis per ampliar les línies de negoci de la teva gestoria administrativa, garantint-te el desenvolupament de la teva professió

Com a gestor administratiu tens un ampli ventall d’àmbits d’actuació: comptable, laboral, financer i fiscal, mercantil, administratiu, estrangeria, vehicles i et diferenciaràs per ser un col·laborador imprescindible davant les administracions representant ciutadans, autònoms i pimes.

 

Com obtenir el títol en gestió administrativa?

D’acord amb la teva Titulació tens dues vies d’accés per obtenir el Títol de Gestor Administratiu.

El màster de Gestió administrativa amb una orientació eminentment professionalitzadora proporciona una formació especialitzada que prepara per a l’exercici professional col·legiat de Gestor Administratiu.

El quadre docent està format per experts elegits pel seu reconegut prestigi i especialització en l’àmbit de la gestió administrativa.

Actualment s’imparteix a les universitats següents:

  • Universitat Abad Oliba
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona

L’altra via d’accés al Títol de Gestor Administratiu és preparar-te per a les proves d’accés a les convocatòries que es fan anualment.

  • Per accedir-hi, cal fer una inscripció prèvia, d’acord amb les convocatòries que es publiquen al DOGC per part de la Generalitat de Catalunya.
  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries acreditades per l’accés a la professió de gestor administratiu.
  • Un cop realitzades les proves, la persona que hagi estat declarada apta podrà sol·licitar l’expedició del títol professional i col·legiar-se al seu respectiu col·legi professional per exercir la professió.

Estàs pensant a obtenir el Títol de Gestor Administratiu, però encara tens alguns dubtes? Consulta amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

 

Informacio de gestors administratius