Blog

Blog2023-03-08T10:15:53+01:00
2404, 2023

Màster en Gestió Administrativa: oportunitats laborals

24 - abril - 2023|Categories: Estudis en gestió administrativa|

Avui dia, la gestió administrativa té una gran projecció professional. Això es deu al fet que tant les persones particulars com les empreses disposen cada vegada de menys temps i [...]

1204, 2023

Publicació de la relació provisional de sol·licituds de participació a les proves d’accés a gestor administratiu

12 - abril - 2023|Categories: PROVES|

Amb data 12 d'abril de 2023 s'ha fet pública la Resolució 1/2023, d'aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir [...]

3003, 2023

Quins estudis he de tenir per a realitzar les proves de gestor administratiu?

30 - març - 2023|Categories: PROVES|

El gestor administratiu és un professional de referència per a l'assessorament integral a autònoms, empreses i particulars. Actua davant de l'Administració pública en qualitat de representant i presta el seu [...]

1912, 2022

Vols agilitzar els tràmits de la teva assessoria?

19 - desembre - 2022|Categories: Funcions del gestor administratiu|

Tota empresa i negoci té diferents tràmits i gestions que ha de fer davant de diferents institucions i organismes, des d'habilitacions fins a registres, impostos, entre altres coses. Tots aquests [...]

1212, 2022

Si ets assessor, fes el pas i converteix-te en gestor administratiu

12 - desembre - 2022|Categories: Accés a la professió|

La professió de gestor administratiu és una cosa que ha anat creixent substancialment amb el pas del temps. Això, en un context en què les empreses i les persones necessiten [...]

3011, 2022

Aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu

30 - novembre - 2022|Categories: PROVES|

En data 30 de novembre es publica la RESOLUCIÓ JUS/3700/2022, de 22 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció [...]

1910, 2022

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

19 - octubre - 2022|Categories: PROVES|

En data 19 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2022, de 19 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada [...]

Go to Top