En el Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, realitzat en data 24 de novembre de 2020, van estar renovats els càrrecs de President, Vicepresident 1r, Vocals 2n, 4t, 6è, 10è i 12è.

La composició resultant del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya és la següent:

President Felix Boronat Rodríguez
Vicepresident 1r Alfonso Lluzar López de Briñas
Vicepresident 2n Jaume Vilanova Vila
Secretari Marc Giménez Bachmann
Vicesecretari Jaume Vilanova Font
Tresorer Juan Antonio Santos Rovira
Comptador Josep Ribó Nirella
Vocal 2n Francisco Torres Verdugo
Vocal 4t Josep Panicot Freixas
Vocal 5è Manuel Sarasa Font
Vocal 6è Lluis Qui Cambres
Vocal 10è Enric Ollé Reviejo
Vocal 11è Albert Vidal Ragazzon
Vocal 12è Pau Garcia Sistac