Amb l’arribada de les noves tecnologies, el món del treball ha canviat considerablement i també ho han fet els diferents sectors de la vida social. En aquest context, han sorgit noves necessitats de professionalització per oferir una resposta a les demandes. En aquesta ocasió, volem parlar de la importància de realitzar un Màster Universitari en Gestió Administrativa i per què pot representar una alternativa excel·lent per a tu.

 

Per què convertir-se en Gestor Administratiu?

Actualment, la figura del gestor administratiu té una gran rellevància a nivell social, complint un rol fonamental. Això és perquè es tracta d’un professional altament qualificat per poder desenvolupar assessorament en diversos àmbits, tant per a persones particulars com per a empreses, organitzacions i autònoms.

Hi ha diversos aspectes que distingeixen un gestor administratiu d’altres professionals. D’una banda, són persones que tenen una titulació universitària en l’àmbit de l’economia, l’empresa o el dret i tenen uns estudis complementaris amb un títol oficial que l’habilita per a l’exercici de la professió. A més, forma part d’algun dels Col·legis Oficials de Gestors Administratius, que són els òrgans que no només els representen, sinó que, a més, són els que s’encarreguen de vetllar per la bona praxi de la professió.

A través d’una formació contínua, els gestors administratius actualitzen constantment els seus coneixements de cara als nous procediments i les noves necessitats dels organismes en què intervenen. A més, disposen, avui, d’eines telemàtiques que els brinden agilitat en les diferents gestions que han de fer.

Avui en dia, un gestor administratiu és clau per a tota empresa i tota persona que necessiti dur a terme diversos tràmits o que necessiti assessorament per a la presa de decisions a la part fiscal i laboral o en la creació i gestió de pimes.

 

Per què fer un Màster en Gestió Administrativa?

Tenint en compte el que hem esmentat anteriorment, estudiar un Màster en Gestió Administrativa és una de les millors maneres d’introduir-se en aquesta professió. És una formació que permet complementar el cicle acadèmic i accedir a material pràctic i centrat en oportunitats reals del mercat. És, a més, una forma de generar una xarxa de contactes i vincles amb altres professionals que busquen introduir-se als mateixos sectors, podent construir associacions o sinèrgies que aportin al desenvolupament personal i professional.

Per als que ja compten amb una assessoria, estudiar el Màster en Gestió Administrativa permet ampliar el negoci com a gestoria administrativa. Això no només representa un augment en els serveis que s’ofereixen, sinó també una ampliació en la formació professional.

D’altra banda, per als que no es troben desenvolupant-se laboralment al sector, és una possibilitat de crear oportunitats de treball per al futur. El Màster en Gestió Administrativa té un ampli valor en un currículum, brindant coneixements específics en una àrea que és de gran importància a nivell social i que, per tant, té una àmplia sortida per exercir la professió i crear un negoci propi.

 

Beneficis del Màster

El programa docent d’aquest màster està configurat per matèries que han estat definides d’acord amb les necessitats que tot gestor administratiu actualment té. Per això, el que s’apunta és a brindar una formació integral i sistematitzada de les tècniques essencials que es necessitaran en la gestió administrativa. A això s’hi afegeix formació específica en noves tecnologies de la informació aplicades en particular a la tasca del gestor.

Si es duu a terme el Màster en Gestió Administrativa, l’alumne es pot formar per desenvolupar-se laboralment en àmbits de l’assessorament i la gestió de: la fiscalitat, la tributació i la comptabilitat, la gestió sociolaboral, el dret hipotecari, al món de l’automoció i transports i en l’àmbit d’estrangeria.

També podeu ingressar en programes de doctorat de caràcter econòmic o jurídic i en altres departaments com són els financers, els jurídics, els de recursos humans, entre d’altres.

 

Com preparar-se pel Màster de Gestor Administratiu?

Quan es duu a terme aquest Màster, un dels seus grans beneficis té a veure que inclou formació amb classes orientades a la resolució de casos reals. Això permet que l’alumne pugui adquirir eines aplicables a les vivències properes i personals que es trobarà quan finalitzi la formació i pugui sortir al mercat laboral.

Properament hi haurà noves convocatòries del màster, per la qual cosa és important estar preparats. És la formació que permetrà accedir al títol de Gestor Administratiu professional, convertint-se en un expert assessor en els àmbits laboral, financer, comptable i fiscal, entre d’altres. És una formació que està adreçada particularment a professionals d’economia, empresa i dret amb llicenciatura, màster, grau o diplomatura.

 

Màster en Gestió Administrativa