El BOE ha publicat amb data 27 de juliol de 2023 Resolució de 20 de juliol de 2023, de la Secretaria General de la Funció Pública, per la qual es convoquen les proves d’aptitud per a l’accés a la professió de gestor administratiu. Podeu trobar més informació aquí.

Les presentacions de les sol·licituds a les proves d’accés a la professió de gestor administratiu es podran realitzar de forma telemàtica, a través de la pàgina web del Consejo General https://www.consejogestores.org, o bé de forma presencial a les oficines del Consejo.

El termini de presentació de sol·licituds a les proves finalitza el proper 28 de setembre. Amb posterioritat a aquesta data, al BOE es publicarà una Resolució anunciant les llistes provisionals d’admesos i exclosos, així com la data i lloc de celebració d’aquestes proves.