Amb data 1 de febrer de 2023 ha sortit publicada al DOCG núm. 8845 la Resolució JUS/172/2023 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.

La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 2 d’abril de 2023. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia a l’apartat Tràmits gencat o al web corporatiu www.conselldegestors.cat, i ha d’anar acompanyada del justificant de l’entitat bancària de l’abonament de l’import de la taxa, excepte les persones que en puguin estar exemptes.

Presentació:

  • Preferiblement pel canal telemàtic, mitjançant la petició genèrica adreçada a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació.
  • De forma presencial a la seu del Consell o a qualsevol de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya.
  • En qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s’opti per presentar el formulari en una oficina de Correus, s’ha de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada.