En data 19 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2022, de 19 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

De conformitat amb l’esmentada resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 14 de novembre de 2022, a les 9:00 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.