Tot i que la digitalització de l’administració ja és una realitat, realitzar aquests tràmits no sempre és senzill. Per aquest motiu, tant particulars com empreses recorren als serveis que ofereixen les gestories administratives, les quals brinden assessorament, representen els seus clients davant les administracions públiques i simplifiquen la realització de gestions.

Què ofereix una gestoria administrativa?

Una gestoria administrativa és una empresa que ofereix suport tant a particulars com a empreses i entitats perquè puguin fer amb èxit els seus tràmits.

La missió principal d’aquests professionals consisteix en l’assessorament i la gestió personalitzada, claus per aconseguir el millor resultat. A més, els gestors ho fan amb la màxima seguretat i garantia, gràcies al suport ofert per un col·legi professional.

Aquests són només alguns exemples dels diferents tràmits de diversos àmbits en els quals una gestoria pot realitzar:

  • Fiscal i tributari: Declaració de Renda i Patrimoni, impostos, subvencions.
  • Laboral i de Seguretat Social: jubilació, pensions, servei integral a empreses i pimes (contractes, nòmines, Seguretat Social…)
  • Vehicles i transport: Matriculació, canvi de nom, recurs de sancions, duplicat de la documentació, distintiu ecològic, targetes per a transportistes, etc.
  • Estrangeria: Tramitació per obtenir el permís de residència i treball, reagrupació familiar, tramitació de l’expedient de la nacionalitat espanyola.
  • Herències, hipoteques, assessorament i gestió en contractes de compravenda, lloguer, laborals o mercantils, entre altres.
  • Creació i Gestió de Pimes: Assessorament del millor tipus d’empresa per al teu projecte, constitució de societats, autoritzacions administratives.

Quins beneficis aporta una gestoria administrativa a les empreses?

Ara que hem vist què és un gestor administratiu i quins serveis realitza una gestoria administrativa, volem explicar-te quins beneficis aporten aquests professionals a una empresa. Els més rellevants són els que mencionem a continuació:

Agilitat en la realització de tràmits

Un dels principals inconvenients amb els quals es troba una empresa és la realització de tràmits. Des de pagar impostos fins a les altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social, hi ha moltes tasques administratives que una empresa requereix.

En aquest sentit, contractar el servei d’una gestoria administrativa és una oportunitat per deixar la realització d’aquests tràmits en mans de professionals amb la formació necessària per fer-ho de manera efectiva.

Accés a subvencions i ajudes

L’Estat posa a disposició de les empreses i emprenedors diferents ajudes i subvencions per a l’activitat econòmica, productiva i comercial. El gestor administratiu és un professional amb coneixements actualitzats en aquest punt.

No solament pot assessorar els seus clients en relació amb aquestes ajudes a les quals es pot accedir, sinó que, a més, porta a terme les gestions perquè pugui beneficiar-se’n.

Actualització en normativa fiscal i laboral

Finalment, accedir als serveis d’una gestoria administrativa aporta la tranquil·litat de comptar amb un professional que estarà al dia de les actualitzacions en termes de normativa fiscal i laboral.

D’aquesta manera, l’empresa no solament s’assegura el millor assessorament, sinó que té la garantia d’estar complint amb la legislació vigent en tot moment. Deixar aquests temes en mans del gestor permet a l’empresa dedicar-se íntegrament al seu negoci.

Què és un gestor administratiu?

La figura del gestor administratiu és la d’un professional encarregat de vetllar pels interessos de les empreses i les persones davant les administracions. Ha de garantir que els seus clients compleixin amb les seves obligacions i actua com a intermediari o enllaç entre el client i l’administració pública.

El gestor administratiu és un professional qualificat per a l’assessorament i la gestió en una àmplia gamma d’àmbits. Es distingeix per les següents característiques:

  • A més de tenir un títol universitari en l’àmbit de les ciències jurídiques, ciències empresarials i econòmiques o ciències polítiques, s’ha de superar una prova oficial que es realitza anualment o cursar un Màster Oficial en Gestió Administrativa que s’imparteix en diferents universitats.Cuenta con un seguro de responsabilidad civil para responder ante sus clientes.
  • Compta amb una assegurança de responsabilitat civil per respondre davant els seus clients.
  • Per poder exercir han de formar part d’un Col·legi de gestors, sent aquest l’òrgan que el representa i que garanteix la correcta pràctica de la professió.
  • Realitza una formació contínua per garantir la millor atenció.

Per què és important contractar un gestor col·legiat?

A l’hora de buscar un servei de gestoria administrativa, és indispensable acudir a gestors que estiguin col·legiats. És a dir, que formin part d’un Col·legi oficial de gestors administratius corresponent a la zona de referència.

La col·legiació funciona com una garantia, tant per al professional com per al client que contracta el servei. Una de les raons d’això és l’assegurança de responsabilitat civil mitjançant la qual la institució avala els seus col·legiats, responent tant per ells com pels seus clients.

Però, a més, els col·legis oficials de gestors ofereixen formació professional contínua als seus col·legiats. D’aquesta manera, el client sap que està en mans d’un gestor acreditat i en constant procés de formació i actualització. A més a més, el Col·legi funciona com un suport en casos d’errors, males pràctiques o incidències que poguessin succeir durant l’exercici del gestor.

Com localitzar un gestor administratiu col·legiat

Per comptar amb totes les garanties a l’hora de realitzar un tràmit davant l’administració, és important acudir als professionals adequats. Pots localitzar el gestor administratiu més proper o especialitzat en l’àmbit que necessitis, accedint al cercador del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (província de Barcelona, Lleida i Girona) o del Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona.

 

CTA-catalan