El gestor administratiu és un professional de gran rellevància a nivell social. És un professional qualificat per al desenvolupament d’assessorament en diferents àmbits per a empreses, organitzacions, autònoms i persones particulars. En aquest sentit, ser gestor administratiu és una de les professions més demandades actualment. Per això, a continuació, t’explicarem les dues formes que tens per ser gestor administratiu.

 

Què és un gestor administratiu i com convertir-se en un d’ells?

Com ja hem esmentat amb anterioritat, els gestors administratius són professionals multidisciplinaris i polivalents. Persones que s’encarreguen d’assessorar de manera integral tant empreses com pimes i particulars. A més, s’encarreguen de realitzar tràmits de diferents caràcter en nom seu davant les diferents administracions públiques. Aquests professionals es converteixen en col·laboradors imprescindibles, tant per a aquestes empreses i persones com per a aquestes administracions.

Per poder ser gestor administratiu, avui en dia hi ha dues opcions. La primera és superar una prova oficial que es convoca una vegada a l’any. La segona, cursar un Màster en Gestió Administrativa en una universitat. A continuació, t’explicarem tot el que has de saber sobre les dues possibilitats.

 

Prova oficial per ser gestor administratiu

Per poder desenvolupar aquesta professió, cal comptar amb un títol de gestor administratiu, que és el que permet incorporar-se al col·legi professional corresponent. Per això, si s’escull l’opció de la prova oficial, que convoca la Generalitat habitualment cada any, el primer que cal complir és ser espanyol, ciutadà de la Unió Europea o estranger resident a Espanya. També cal estar llicenciat o estar en possessió d’un màster universitari en carreres de l’àmbit de les ciències econòmiques, dret, d’administració i direcció d’empreses o les ciències polítiques. I, finalment, cal superar la prova.

 

Com preparar-se per a la prova?

Les proves, com s’esmentava més amunt, es convoquen un cop a l’any. És una prova que es pot efectuar de forma online i que consisteix en 100 preguntes tipus test i un cas pràctic en què es pot triar entre 2 propostes. Es compta amb un total de 3 hores per resoldre la prova.

Des del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya i confeccionat per ISGAC, es posa a disposició el material complet dels qui desitgen ser gestors administratius. Aquest material cerca cooperar amb la preparació de la prova i s’estructura amb un temari complet dividit en 9 blocs organitzats en Dret. A través d’aquest material no només s’accedeix a la informació necessària per a l’examen, sinó que també és possible accedir a exemples de tests, casos pràctics i els seus solucionaris corresponents per poder autoavaluar-se i estudiar al teu ritme.

 

Estudiar un Màster de Gestor Administratiu

Com hem dit prèviament, una altra de les maneres de ser gestor administratiu és estudiant un Màster Universitari en Gestió Administrativa. És una alternativa que es desenvolupa després d’un Grau, i que permet complementar el cicle acadèmic fins al nivell Meces 3. També es pot accedir amb una Llicenciatura o Diplomatura.

A través d’aquesta formació s’accedeix al material i resolució de casos pràctics i centrat en oportunitats reals del mercat per als gestors administratius.

Un altre aspecte que es pot destacar del Màster Universitari de Gestor Administratiu és que representa una oportunitat per als estudiants per introduir-se en determinats sectors professionals i generar una xarxa de contactes i vincles amb altres professionals. En el cas de les persones que ja treballen en assessoria, el Màster Universitari de Gestor Administratiu permet ampliar el negoci com a gestoria, augmentant els serveis i generant un servei de més qualitat.

 

Com preparar-se pel Màster?

Una cosa que cal tenir en compte és que el Màster en Gestió Administrativa és una formació que permet accedir al títol de Gestor Administratiu el qual permet l’exercici professional, sent d’aquesta manera expert en àmbits com el financer, el comptable, el fiscal i el laboral. En aquest sentit, la formació del màster està dirigida a professionals de carreres com administració d’empreses, economia, dret, entre d’altres.

Aquest Màster es pot dur a terme en diferents institucions universitàries. La formació és brindada per professors de primer ordre al món acadèmic i en l’àmbit professional i de l’administració.

Actualment a Catalunya es pot realitzar el Màster en Gestió Administrativa en les següents Universitats:

  • Universitat Abad Oliba
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona

 

Per què optar pel Màster en Gestió Administrativa?

Tenint en compte el que hem esmentat anteriorment, el programa docent del Màster de Gestió Administrativa està configurat per matèries que són definides considerant les necessitats que un gestor administratiu té actualment. Per això, el que es busca especialment és atorgar una formació sistematitzada i integral de les tècniques essencials que es necessitaran en el desenvolupament de la gestió. A més, es proporciona informació específica relacionada amb les noves tecnologies de la informació que s’utilitzen amb freqüència per a la tasca dels gestors.

Si es vol ser gestor administratiu, el Màster Universitari de Gestió Administrativa permet als estudiants formar-se per poder desenvolupar-se laboralment en àmbits com l’assessorament i la gestió en àrees com ara creació d’empreses, fiscal i comptable, laboral i seguretat social, rendes i jubilacions, així com especialitzar-se en sectors com a estrangeria o vehicles i transports. Però, a més, es pot accedir a programes de doctorat. Per tot això, el Màster en Gestió Administrativa es considera una alternativa que ofereix grans oportunitats per poder ingressar en aquesta professió.

 

Conclusió

Tant a través de la prova oficial que es convoca una vegada a l’any com cursant el Màster Universitari en Gestió Administrativa es pot accedir de manera professional a exercir com a gestor administratiu. En aquest sentit, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és l’òrgan de representació dels gestors administratius. Busca donar suport constant i facilita un gran ventall de serveis pel desenvolupament professional i per poder obrir noves oportunitats de negoci i nous mercats.

 

Sol·licita informació