Els tràmits d’una gestoria administrativa se centren a oferir un assessorament i gestió integral en àmbits com a fiscal, laboral, comptable, creació i gestió de pimes, vehicles o estrangeria, perquè tant un particular, un autònom o una empresa obtingui el màxim partit als seus recursos, respectant en tot moment la legislació vigent.

Un gestor administratiu és un professional habilitat per a facilitar aquest assessorament i portar els tràmits administratius relacionats amb les institucions de l’administració pública. Per això, si tens formació universitària en ciències econòmiques, ciències empresarials o ciències polítiques i t’agradaria crear la teva empresa, estàs davant una de les millors opcions per a treure partit i posar en pràctica tots els teus coneixements.

El treball del gestor pot arribar a ser complex, alhora que molt enriquidor professionalment. Però saps realment quines són les tasques pròpies del gestor administratiu? Te les expliquem.

 

El que pot fer una gestoria administrativa

Els serveis d’una gestoria es poden dividir en les següents àrees de treball.

  • Laborals: confecció i gestió de nòmines. Inclou tramitació d’altes i baixes d’empleats, previsió de despeses, assessorament integral i contractes a l’empresa per a conèixer costos de la seva política laboral així com deures i drets en temes relacionats amb convenis, condicions laborals, contractacions i acomiadaments.
  • Fiscals: gestionar la comptabilitat pel que fa a declaració trimestral de l’IVA, retencions a aplicar en el compte IRPF i els seus resums anuals, declaracions de la renda. Realització de les seves comprovacions partint de dades que estiguin en esborrany de documents oficials o gestionats des de zero. El gestor també ajuda a obtenir la documentació necessària o mitjançar amb l’Administració Pública quan fos necessari. La labor del gestor en aquests casos és primordial atès que ajuda al client a entendre la seva situació fiscal, riscos i com resoldre’ls. En molts casos ni tan sols el client haurà d’intercedir amb l’Agència Tributària atès que el pot tramitar el gestor, evitant molèsties, ocupació de temps o fins i tot errors amb l’Administració.
  • Gestió de negocis: el gestor ajuda a tenir una visió global de l’estat dels comptes, fa anàlisis fiscals, precàlcul d’impostos, porta la comptabilitat, comprovació dels costos perquè el client prengui decisions encertades que fins i tot es pot estalviar molts diners.
  • Certificats: el gestor està reconegut com a Autoritat de registre per a emetre certificats digitals per als seus clients i realitzar tot tipus de gestions davant de l’Administració, sense desplaçaments per part del client ni del gestor
  • Mantenir-se al dia amb la normativa fiscal i laboral: informa el client de novetats i tota l’actualitat rellevant en el camp laboral i fiscal per actuar d’acord amb aquesta.
  • Estudi i tramitació de subvencions: la gestoria administrativa pot facilitar i optimitzar enormement l’estudi i la tramitació d’ajudes o la presentació en concursos.
  • Trànsit i transport: El gestor administratiu és especialista per a oferir un servei integral en gestions davant de la DGT : Altes, duplicats, rehabilitació de targetes de transport, matriculació de vehicles, distintius ambientals, duplicats de permisos de conduir i internacionals …
  • Estrangeria: El gestor realitza la tramitació de gestions per a obtenir permisos de residència i treball, reagrupació familiar i la tramitació de l’expedient de nacionalitat espanyola, amb la màxima agilitat.
  • Creació d’empreses: el gestor col·legiat facilita les diligències per a la creació de societats anònimes i limitades (entre altres fórmules), a més d’estar capacitat per a ajudar en la realització dels estudis de costos fiscals necessaris per a la constitució de l’empresa.

 

CTA