Dissabte 17 de setembre es van les realitzar les prove d’accés a la professió de Gestor Administratiu. Un any més l’examen s’ha realitzat de forma virtual mitjançant una plataforma en línia, amb totes les mesures de seguretat i autentificació que requereixen unes proves oficials com aquesta.

Com és habitual, la prova ha consistit en un examen tipus test i un cas pràctic on l’aspirant ha de desenvolupar la solució a una situació real que es pot trobar en l’exercici de la professió.

La coordinació amb la Generalitat de Catalunya, així com l’establiment del temari, ha estat competència del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.