Amb data 4 d’abril de 2022 s’ha fet pública la Resolució 1/2022, d’aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu.