Xavier Bernadí director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, ha rebut al Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius a la reunió que mantenen les dues corporacions per a la coordinació de les proves d’accés a la professió. A la trobada s’ha parlat de la convocatòria que tindrà lloc aquest any per dotze any consecutiu a Catalunya.

Per part del Consell hi han assistit Alfonso Lluzar, president del Consell; Marc Giménez Bachmann, secretari; Marina Rocabruna, gerent, i Susana Pàmies, assessora legal, i Marc Escolà, secretari acadèmic de l’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC). Acompanyant a Xavier Bernadí, hi han estat presents Carla Francitorra, cap del servei de Corporacions Públiques i Coordinació, i Elena Gómez, secretaria.