Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, ha rebut al Consell de Gestors Administratius a la reunió anual que mantenen les dues corporacions per a la coordinació de les proves d’accés a la professió. A la trobada s’ha parlat de la convocatòria que tindrà lloc aquest any per onzè any consecutiu a Catalunya.

Per part del Consell hi han assistit Alfonso Lluzar, president; Marc Giménez Bachmann, secretari; Marina Rocabruna, gerent, i Susana Pàmies, assessora legal. Acompanyant a Xavier Benardí, hi han estat presents Carla Francitorra, cap del Servei de Corporacions Públiques i Coordinació, i Elena Gómez, secretaria.