Les gestories administratives són empreses que ofereixen als seus clients serveis de consultoria i gestió en diversos àmbits com ara tràmits legals, laborals, fiscals, comptables i administratius. Els serveis de les gestories administratives són cada vegada més necessaris a causa de la complexitat i l’actualització constant que trobem en termes normatius en els diferents sectors.

Aquestes gestories poden oferir una àmplia gamma de serveis. Van des de la gestió de tràmits davant d’organismes públics fins a l’assessorament en aspectes laborals, l’elaboració de declaracions fiscals, l’acompanyament en comptabilitat, la constitució de societats, entre altres coses. A més, pel que fa a qui pot beneficiar-se’n, trobem petites, mitjanes i grans empreses que busquen externalitzar i optimitzar les seves gestions, però també persones individuals que necessitin ajuda amb tràmits administratius o emprenedors que estan iniciant un negoci i necessiten assessorament.

Entenent que aquests negocis són aliats indispensables per a la gestió eficient de les àrees administratives, legals, fiscals i comptables, volem centrar-nos en aquesta ocasió en els serveis de les gestories administratives i com es desenvolupen.

 

Serveis de les gestories administratives: Com et poden ajudar aquestes empreses?

 

Per comprendre millor com les gestories administratives poden ajudar les empreses, emprenedors i persones individuals, és necessari identificar quins serveis poden oferir. Els més importants són:

 

Assessoria comptable

En primera instància, les gestories administratives ofereixen serveis comptables que poden incloure l’elaboració de balanços, llibres comptables i estats financers, la gestió de la comptabilitat d’empreses i l’assessorament en temes relacionats amb l’anàlisi de costos, la gestió financera i els pressupostos en general.

 

Gestió de tràmits tributaris i fiscals

Al mateix temps, les gestories poden acompanyar en la declaració de renda, la presentació d’impostos i també mitjançant l’assessorament sobre el compliment d’obligacions fiscals i la identificació de possibles beneficis als quals es pugui accedir per optimitzar la càrrega tributària.

 

Assessoria legal

Un gestor administratiu pot oferir assessorament legal en diferents àmbits. Aquests poden ser la constitució de contractes i societats, però també poden assessorar en qüestions de dret laboral, dret civil i dret mercantil. A més, són professionals capacitats per representar els seus clients en diferents tràmits legals.

 

Gestió d’aspectes laborals

Quan parlem d’aspectes laborals dins dels serveis de les gestories administratives, ens referim a qüestions com els tràmits de la Seguretat Social, les altes i baixes d’empleats, els contractes laborals, la gestió de nòmines, la prevenció de riscos laborals i també l’assessorament en matèria normativa.

 

Gestió de tràmits administratius davant d’organismes públics o privats

Els gestors administratius poden ajudar els seus clients en la preparació i presentació de documentació davant de diverses institucions o administracions públiques. Això pot incloure des de permisos i registres fins a llicències, ciutadania i altres tràmits.

 

Organització i gestió documental

A més dels aspectes esmentats anteriorment, les gestories administratives es poden encarregar de l’organització, la digitalització i l’arxivat o guarda de diversos documents empresarials. Això, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió documental i facilitar l’accés a la informació.

 

Serveis de consultoria empresarial

Els gestors administratius són especialistes que poden oferir orientació estratègica a les empreses que són els seus clients. La seva tasca serveix, entre d’altres coses, per millorar el seu funcionament, promoure la seva expansió, aconseguir l’eficiència operativa, afavorir la reestructuració, entre altres aspectes.

 

Beneficis d’acudir a un gestor administratiu

Ara que hem vist quins són els serveis que poden oferir les gestories administratives, volem aprofundir en quins són els avantatges d’acudir a aquests professionals. Alguns dels més importants a destacar són:

  • Estalvi de temps i esforç: l’externalització d’aquestes tasques administratives permet a les empreses, individuals o emprenedors dedicar més temps a les seves activitats centrals mitjançant la delegació de la gestió de tràmits, comptabilitat i aspectes legals o fiscals.
  • Treball amb experts: contractant una gestoria, s’està accedint a un equip de professionals altament qualificats i especialitzats en les àrees per a les quals se’ls consulta, la qual cosa permet tenir la seguretat que el desenvolupament serà eficient.
  • Compliment normatiu: els gestors administratius han de mantenir-se al dia dels canvis normatius per assegurar el compliment dels seus clients respecte a les regulacions vigents. Això redueix el risc de cometre errors que puguin derivar en sancions.
  • Assessorament estratègic: a més de dur a terme les gestions diàries, els gestors administratius poden oferir assessorament estratègic que ajudi a prendre determinades decisions empresarials de manera informada.
  • Optimització de recursos: les gestories administratives poden identificar oportunitats d’estalvi fiscal o reconèixer àrees en les quals seria possible millorar processos, optimitzant els recursos financers de les empreses.

 

Conclusió

Entenent els serveis de les gestories administratives i els beneficis que aporten a les empreses de totes les mides, als individus i als emprenedors, la millor manera d’informar-se sobre aquestes gestories és a través dels col·legis professionals.

Per tant, a l’hora de buscar gestors, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i el Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona són les entitats que faciliten aquest contacte, alhora que garanteixen la bona praxi de les gestories i un seguiment dels serveis realitzats.

Són entitats clau per a la seguretat dels clients i acompanyen els professionals mitjançant la formació i actualització permanent per millorar el seu rendiment, així com assessorament en tot allò relacionat amb convertir-se en gestor administratiu, l’examen d’ingrés o el màster que permet accedir a la professió.

 

CTA-catalan