Quan ens mudem a un altre país de residència o hem de renovar documentació oficial relacionada amb estrangeria, és normal que sorgeixin dubtes. Els tràmits són complexos i no ens podem arriscar a presentar-los amb errors.

La millor garantia per seguir el procediment adequat i tenir la tranquil·litat que les gestions són les adequades, és confiar en un gestor administratiu col·legiat.

 

Quins tràmits d’estrangeria realitza un gestor administratiu

Les consultes més habituals estan relacionades amb les temàtiques llistades a continuació. Si és la teva situació, el gestor podrà informar-te de què es necessita en cada cas, els temps que es triga a obtenir resposta i les directrius concretes que venen marcades pel país d’origen.

 • Autoritzacions de treball
 • Cartes d’invitació
 • Autoritzacions de tornada
 • Certificats i assignació de NIE
 • Tràmits per a cursar estudis universitaris i de postgrau
 • Expedició TIE
 • Informes de nacionalitat
 • Pròrrogues d’estada
 • Règim Comunitari
 • Residències no lucratives
 • Sol·licituds d’asil i refugi
 • Títols de viatge
 • Cèdules d’inscripció
 • Treball per a professionals altament qualificats
 • Residència per a inversors

Hi ha altres temes que necessiten un assessorament especialitzat d’aquests professionals que són experts en matèria d’estrangeria, com són:

 • Arrelament social: consisteix en la sol·licitud de residència temporal per a aquells que es troben en situació irregular al país.
 • Reagrupament familiar: regularització dels membres que estiguin ja al país o encara no han vingut, però és la seva intenció.
 • Carnet de conduir: un tema recurrent és la necessitat de validar la llicència de conduir al país de destinació. Si vols tenir-lo en regla, hauràs de sol·licitar i que t’ho validin abans d’agafar qualsevol vehicle, a risc de ser multat.
 • Residència: tot tipus de procediments expressos per quedar-se de manera permanent a Espanya. Les casuístiques depenen en gran mesura dels acords de país amb l’estat d’origen i cal gestionar cada cas de manera particular, conèixer la situació concreta, etcètera.

Consulta amb el teu gestor en aquests casos necessitaràs del suport d’un assessorament eficaç, professional i especialitzat i ell t’informarà amb totes les garanties.

El Ministeri autoritza a realitzar de manera telemàtica alguns tràmits. Això no implica que es resolgui amb una simple sol·licitud, sinó que darrere hi ha una formalització i recollida de documentació que ha d’estar perfectament plantejada.

L’avantatge si vas a un gestor administratiu és que no és imprescindible desplaçar-te físicament a l’Administració, sinó que el gestor, gràcies als convenis del Col·legi de Gestors Administratius i els acords amb Hisenda, Seguretat Social i ministeris, compta amb un certificat professional i amb un coneixement profund de la matèria per a realitzar i gestionar tràmits com:

 • Sol·licitar cita prèvia per presentar sol·licituds.
 • Pagar taxes.
 • Consultar l’estat de l’autorització d’estrangeria.
 • Presentació de renovacions.
 • Sol·licituds de residència de llarga durada: inclou tant la renovació com les gestions des de l’inici.
 • Lliurar documents que ens hagin requerit i dels quals ens hagin informat que es poden aportar de manera telemàtica.
 • Notificació de compareixença.

D’aquesta manera el gestor administratiu t’ofereix agilitat i seguretat en qualsevol tramitació que necessitis.

Els gestors administratius compten amb una titulació universitària en Dret, Economia o Empresa a més de la titulació com gestor administratiu a la qual accedeixen a través de les proves que convoca anualment la Generalitat o els Màsters en Gestió Administrativa.

En cas de comptar amb la titulació requerida tens la possibilitat d’accedir a aquesta apassionant professió que compta, a més de l’especialitat d’estrangeria, amb un ampli ventall d’àmbits d’actuació.

 

Sol·licita informació