Tota empresa i negoci té diferents tràmits i gestions que ha de fer davant de diferents institucions i organismes, des d’habilitacions fins a registres, impostos, entre altres coses.

Tots aquests tràmits i gestions requereixen temps i recursos que cal invertir i que, en cas de no comptar amb l’acompanyament adequat, poden acabar repercutint en la productivitat de l’empresa i portant a pèrdues importants de temps i de diners.

Això no obstant, per brindar una resposta a aquesta necessitat que totes les empreses i organitzacions tenen, convé que les assessories disposin de la figura del gestor administratiu, com una forma de garantir el bon desenvolupament d’aquestes tramitacions i salvar molt de temps i recursos indispensables.

Què és el que fa un gestor administratiu?

De la mà de l’anterior, per poder comprendre millor per què és important acudir a un servei de gestoria per dur a terme aquests tràmits amb les institucions públiques, cal conèixer què fa un assessor gestor administratiu i com pot ser d’utilitat per a les empreses i organitzacions.

Si bé els serveis oferts per aquest tipus de professional poden anar variant, especialment en funció de l’especialització que cadascú hagi adquirit, la veritat és que, en línies generals, els serveis que solen brindar els gestors administratius són els següents:

Assessoria fiscal i tributària

Una de les tasques per a les quals se sol acudir amb més freqüència a un gestor administratiu té a veure amb tot allò relacionat amb les gestions fiscals i tributàries, a causa de la rellevància que aquestes tenen per al manteniment de totes les funcions en regla.

Generalment, aquest professional realitza les gestions a l’administració pública corresponent, complint amb tots els requisits establerts per les lleis. A més, s’encarrega de fraccionar i ajornar pagaments, impulsar procediment contenciosos tributaris, impulsar recursos de reclamacions, entre altres coses.

És bàsicament qui s’encarrega de la representació de l’empresa, ciutadà o organització en tot allò relacionat amb la seva gestió fiscal i tributària.

Assessoria i acompanyament comptable

Relacionat amb això, és comú que un gestor pugui fer revisions financeres dels seus clients, prenent accions o oferint recomanacions necessàries per millorar la seva situació i assolir una major estabilitat. Quan el professional se n’encarrega, sol dissenyar plans comptables efectius, aplicar sistemes de comptabilitat analítica, entre altres coses.

Assessorament integral

Finalment, cal tenir en compte que, avui, un gestor es pot especialitzar en diverses àrees, des de la comptable o fiscal com les anteriors fins a estrangeria, pensions, vehicles o transports, entre d’altres. En aquest sentit, són professionals capaços d’oferir assessorament i realitzar les gestions necessàries vinculades a la seva àrea d’especialitat, aconseguint que les persones, empreses o organitzacions puguin portar les tramitacions a bon port, mantenir-se sempre al dia de les seves responsabilitats, entre altres coses.

Què és un gestor administratiu?

Ara que hem vist algunes de les maneres com una persona, empresa o organització es pot beneficiar dels serveis d’un assessor gestor administratiu, és important que en coneguem la definició. El gestor administratiu es pot definir com un treballador independent o en associació amb formació adequada per poder desenvolupar-se davant les administracions públiques i actuar-hi en representació dels seus clients.

Són persones amb formació professional en diferents àrees, però que, al seu torn, han de complir certs requisits per poder convertir-se en gestors titulats i exercir la professió de forma legal.

Avui dia, el gestor administratiu és un treballador amb àmplies projeccions de creixement, a causa de la diversitat de tràmits i gestions que les empreses, persones i organitzacions poden necesitar, però que no compten amb el temps, els recursos o els coneixements específics suficients per fer-ho. Per això, es tracta també d’una formació cada cop més demandada i amb una oferta laboral cada vegada més àmplia.

Els àmbits d’actuació respecte als assessors són més amplis. Poden fer tasques com pèrits judicials, assessors financers homologats per la CNMW o ser gestors per la discapacitat reconeguts per l’ONCE. A més, són professionals que compten amb formació continuada proporcionada pel Col·legi de Gestors Administratius. Per tant, són professionals que poden aportar un valor afegit a les assessories pel que fa a la qualificació.

Beneficis de comptar gestor administratiu

Ja hem vist anteriorment algunes de les coses que fa un gestor administratiu i què el diferencia d’un assessor. Això no obstant, a més de l’àmbit d’actuació i la formació, una assessoria es pot beneficiar de comptar amb un gestor en els aspectes següents:

  • Identificar-se amb una marca pròpia reconeixible com a símbol que permet generar més confiança en els clients.
  • Accedir a recursos professionals com a bases de dades jurídiques, canvis normatius o de procediment, entre altres coses.
  • Convenis amb administracions públiques, empreses i entitats on la col·laboració brinda prestigi per atraure els clients, alhora que facilita resoldre més tràmits i necessitats dels clients.
  • Accés a campanyes de publicitat efectives dissenyades pel Col·legi de Gestors.

 

CTA-catalan