Els dono la benvinguda en nom meu i en el de tot el ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.

Aquesta institució que presideixo, representa tant els Col·legis que formen part d’ella, com a tot el col·lectiu de professionals catalans: més de 1.300 gestors administratius de les quatre províncies de Catalunya.

Com bé saben, aquests professionals ofereixen suport i assessorament a ciutadans, autònoms, pimes i empreses, diàriament. Una labor que duen a terme de manera eficient i efectiva gràcies a la vocació de servei que els caracteritza.

Els Col·legis, precisament, s’encarreguen de vetllar perquè aquest treball es realitzi de manera correcta i amb plenes garanties. Per això, els professionals col·legiats són una garantia de qualitat.

Aquest Consell també duu a terme una labor important com és la organització anual de les proves d’accés a la professió, amb la finalitat de certificar com a gestors administratius col·legiats, a aquells que les han superat i demostrat els seus amplis coneixements.

El mateix succeeix amb els màsters que es realitzen en diverses universitats catalanes (i també d’altres comunitats),i que suposen l’accés de molts titulats universitaris a aquesta professió, gràcies a la qual cosa també aconseguim rejovenir-la i donar-li impuls.

La gestió administrativa: una aposta de futur, tant per als que es volen dedicar a ella, com per a les diferents Administracions que confien en nosaltres, i ens han convertit en un puntal imprescindible a l’hora de gestionar una àmplia varietat de tràmits: trànsit, laboral, fiscal, estrangeria…

Espero que aquesta confiança que han dipositat en nosaltres tant la societat com l’Administració, i que hem guanyat gràcies al nostre saber fer, continuï en augment.

Nosaltres, com a representants màxims dels GA, continuarem oferint el màxim suport i incrementant la quantitat i la qualitat dels nostres serveis: formació, innovació tecnològica, noves línies de negoci, comunicació, publicitat, i un llarg etcètera.

Felix Boronat | President