Convenis Parts del Conveni Data Signatura Durada Obligacions econòmiques
Conveni de col·laboració en matèria de mediació i d’altres mitjans alternatius de gestió i resolució de conflictes
  • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
  • Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya
9 de maig de 2019 4 anys prorrogable No existeixen