El ple del Consell està constituït per membres del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Tarragona.

Pau Garcia Sistac

President

Jaume Vilanova Vila

Vicepresident

Marc Giménez Bachmann

Secretari

Gloria Castells Girgas

Vicesecretària

Lluis Qui Cambres

Tresorer

Carme Dalmau i Bacardit

Comptadora

Juan Antonio Santos Rovira

Vocal 1r

Francisco Torres Verdugo

Vocal 2n

Albert Vidal Ragazzon

Vocal 3r

Maria Belén García Hidalgo

Vocal 4t

Maria Nuria Soriano Felip

Vocal 5è

Anahí Rodríguez Crivillé

Vocal 7è

Josep Ribó Nirella

Vocal 9è

Enric Ollè Reviejo

Vocal 10è