Notícies

Defunció del Sr. Pere Saumoy

Lamentem profundament comunicar-vos la trista notícia de la pèrdua de Pere Saumoy Bundó, president d’honor del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i expresident del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya. Ens ha deixat un referent de la nostra professió: un gestor administratiu col·legiat des de fa gairebé 50 anys i amb quin hem tingut la sort de compartir projectes, feina i il·lusió. Un company que va treballar per de la nostra, una professió més moderna, més global i més reconeguda. Des d'aquí volem fer arribar el nostre sentit condol a la família. Sempre el recordarem [...]

Proves d’accés: Nova convocatòria

Amb data 1 de febrer de 2023 ha sortit publicada al DOCG núm. 8845 la Resolució JUS/172/2023 per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 2 d’abril de 2023. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia a l’apartat Tràmits gencat o al web corporatiu www.conselldegestors.cat, i ha [...]

Perfils professionals ideals per ser gestors administratius

Amb el pas del temps, la professió de gestor administratiu ha crescut substancialment. Això es deu no només a la creixent demanda per part d'empreses, organitzacions i persones de les tasques dels gestors administratius, sinó també a les àmplies possibilitats de desenvolupament i de negoci que la formació com a gestor representa per als qui decideixen desenvolupar-se en aquest. sentit. Per això, el Màster Universitari Oficial en Gestió Administrativa és una de les millors maneres d’accedir a aquesta professió. Beneficis de fer un Màster de Gestor Administratiu Hi ha dues maneres d'accedir a la professió de gestor administratiu. Una és [...]

Vols agilitzar els tràmits de la teva assessoria?

Tota empresa i negoci té diferents tràmits i gestions que ha de fer davant de diferents institucions i organismes, des d'habilitacions fins a registres, impostos, entre altres coses. Tots aquests tràmits i gestions requereixen temps i recursos que cal invertir i que, en cas de no comptar amb l'acompanyament adequat, poden acabar repercutint en la productivitat de l'empresa i portant a pèrdues importants de temps i de diners. Això no obstant, per brindar una resposta a aquesta necessitat que totes les empreses i organitzacions tenen, convé que les assessories disposin de la figura del gestor administratiu, com una forma de [...]

Si ets assessor, fes el pas i converteix-te en gestor administratiu

La professió de gestor administratiu és una cosa que ha anat creixent substancialment amb el pas del temps. Això, en un context en què les empreses i les persones necessiten deixar en mans de fonamentalment professionals diferents tasques administratives que poden ser complexes de complir o per a les quals es requereix una àmplia inversió de temps que pot no tenir-se disponible. Per això, si ets assessor, t'explicarem a continuació els beneficis que et pot portar fer el següent pas per poder convertir-te en gestor administratiu. Què és un gestor administratiu i què és el que fa? En pocs termes, [...]

Aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu

En data 30 de novembre es publica la RESOLUCIÓ JUS/3700/2022, de 22 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.    

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

En data 19 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2022, de 19 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 14 de novembre de 2022, a les 9:00 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.        

Composició actual Ple del Consell

El Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, en les sessions celebrades en data 27 d'abril i 27 de setembre de 2022, ha acordat el nomenament del President i la renovació dels càrrecs de Secretari, Vicesecretària, Tresorer, Comptadora i Vocals 1r, 3r, 5è, 7è i 9è. La composició actual del Ple del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya és la següent: President Sr. Pau García Sistac Vicepresident Sr. Jaume Vilanova Vila Secretari Sr. Marc Giménez Bachmann Vicesecretària Sra. Gloria Castells Girgas Tresorer Sr. Lluis Qui Cambres Comptadora Sra. Carme Dalmau i Bacardit Vocal 1r Sr. Juan Antonio Santos [...]

Realitzades les proves d’accés a gestor administratiu

Dissabte 17 de setembre es van les realitzar les prove d'accés a la professió de Gestor Administratiu. Un any més l'examen s'ha realitzat de forma virtual mitjançant una plataforma en línia, amb totes les mesures de seguretat i autentificació que requereixen unes proves oficials com aquesta. Com és habitual, la prova ha consistit en un examen tipus test i un cas pràctic on l'aspirant ha de desenvolupar la solució a una situació real que es pot trobar en l'exercici de la professió. La coordinació amb la Generalitat de Catalunya, així com l'establiment del temari, ha estat competència del Consell [...]

No esperis més per matricular-te al màster

La professió de gestor administratiu és una de les carreres que més creixement ha anat tenint al llarg del temps. Això es deu especialment al fet que és una professió que adquireix cada vegada més rellevància, especialment en un món en què es necessita dinamitzar i facilitar els tràmits de diferent índole i en què les persones i les empreses o organitzacions no tenen el temps o la disponibilitat per a dur a terme aquests processos pel seu compte. Per això, el gestor administratiu és un professional cada vegada més necessari. En aquest context, hi ha diferents maneres de convertir-se [...]

Go to Top