Notícies

Llista provisional d’admesos i exclosos a les proves d’accés a la professió de Gestor Administratiu

Ja s'ha publicat la Resolució 1/2024, de 16 d’abril, d’aprovació de la relació provisional de sol·licituds de participació en la convocatòria de les proves per obtenir el títol de Gestor Administratiu, que ha estat publicada als webs corporatius. La resolució es troba adjunta al peu d'aquesta notícia. Els aspirants exclosos disposen d'un termini de deu dies hàbils per esmenar el defecte que hagi motivat la no admissió, que finalitza el dia 30 d’abril.

Proves d’accés: Nova convocatòria

Amb data 9 de febrer de 2024 ha sortit publicada al DOCG núm. 9098 la Resolució JUS/260/2024, de 2 de febrer, per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia, Drets i Memòria convoca una nova edició de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu. La data límit per inscriure’s a les proves és el dia 9 d’abril de 2024. Les persones que vulguin concórrer a la present convocatòria de proves, han de presentar la corresponent sol·licitud d’admissió segons el model disponible a la web del Departament de Justícia, a l’apartat Tràmits gencat, [...]

Aquests són els serveis que ofereixen les gestories administratives

Les gestories administratives són empreses que ofereixen als seus clients serveis de consultoria i gestió en diversos àmbits com ara tràmits legals, laborals, fiscals, comptables i administratius. Els serveis de les gestories administratives són cada vegada més necessaris a causa de la complexitat i l'actualització constant que trobem en termes normatius en els diferents sectors. Aquestes gestories poden oferir una àmplia gamma de serveis. Van des de la gestió de tràmits davant d'organismes públics fins a l'assessorament en aspectes laborals, l'elaboració de declaracions fiscals, l'acompanyament en comptabilitat, la constitució de societats, entre altres coses. A més, pel que fa a [...]

Publicada la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu

En data 24 de novembre ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ JUS/3906/2023, de 17 de novembre, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes en les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu.

En què consisteix l’examen de gestor administratiu?

Convertir-se en gestor administratiu és cada cop més demandat. És una professió que implica un paper fonamental en la gestió de tràmits, documentació i processos en els àmbits legal i empresarial. El gestor administratiu, en el que respecta a les seves funcions, s'encarrega de l'assessorament, la tramitació de documentació, la representació legal i la planificació fiscal dels seus clients. Una de les possibilitats per accedir a la professió és fer un examen. Però, saps en què consisteix l'examen de gestor administratiu? Per què fer l’examen de gestor administratiu? Abans de saber en què consisteix l'examen de gestor administratiu, cal entendre [...]

Què ofereixen els col·legis professionals de gestors administratius?

L'exercici professional de gestor administratiu ha adquirit cada vegada més interès amb el pas del temps. Això es deu al fet que motoritza i facilita la realització de distints tipus de tràmits que són indispensables per la vida de les persones i el funcionament de les empreses i és, per tant, una professió en auge. És en aquest escenari, i entenent el rol que els gestors administratius tenen com intermediaris amb administracions públiques, que aquesta professió necessita ser regulada i presentada. En el cas que fem referència, això es fa des del marc de col·legis d'àmbit territorial, la funció dels [...]

Proves d’accés: publicació dels resultats provisionals

En data 9 d’octubre es publica la Resolució del Consell 4/2023, de 9 d‘octubre, de resultats provisionals de les proves per a l’obtenció del títol de gestor administratiu. De conformitat amb l’esmentada resolució, es convoca la revisió de les proves davant el Tribunal per al proper dia 7 de novembre, a les 9 hores, a la seu social del Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, Plaça Urquinaona, núm. 6, 6a planta.

Què fa un gestor administratiu? Funcions

Avui dia, la majoria de les empreses, les persones emprenedores o fins i tot aquelles persones que necessiten dur a terme algun tràmit necessiten l'acompanyament de professionals davant les administracions públiques. Això es deu al fet que molts d'aquests processos requereixen coneixements específics en termes legals i de regulació, alhora que impliquen molt de temps. És llavors quan apareix el perfil professional del gestor administratiu. A continuació, us explicarem quines són les funcions d'un gestor administratiu i per què acudir a aquests professionals.   Àrees d'actuació dels gestors administratius   Abans de passar a les funcions específiques dels gestors, hem [...]

He estudiat Dret, puc exercir com a gestor administratiu?

La carrera de Dret és reconeguda per la seva versatilitat i rigorositat. Atorga als estudiants una sòlida comprensió dels fonaments ètics i legals que regeixen a les societats. Per això, al llarg de la carrera, els futurs professionals se submergeixen en un ampli ventall de temes i aspectes legals que aborden des del dret penal o civil fins al constitucional o l'administratiu. Una formació completa que permet adquirir habilitats essencials com la recerca exhaustiva, l'anàlisi crítica, la capacitat d'argumentar i de persuadir i la redacció legal precisa i correcta. Actualment, el món laboral dins del Dret ofereix una àmplia gamma [...]

Go to Top