Els gestors administratius són professionals multidisciplinaris i polivalents, que assessoren a particulars, pimes i empreses i realitzen tràmits en nom seu davant de les administracions.

Per accedir a aquesta professió a més de ser titulat universitari en l’àmbit del dret, l’economia o l’empresa, s’ha de superar o bé una prova oficial o bé el Màster en Gestió administrativa que s’ofereix a diverses universitats del tot el territori. Així mateix, es necessari estar col·legiat per poder exercir.

Per aquest motiu, quan ens trobem davant d’un gestor administratiu, sabem, d’una banda, que és un professional qualificat i molt preparat, i d’altra, que tenim la garantia i confiança que només un Col·legi professional aporta. Els nostres col·legiats tenen accés tant a una formació permanent, que els permet reciclar-se i actualitzar els seu coneixements, com a informació continuada per estar al dia de les darreres novetats. Els diversos recursos que ofereixen els Col·legis i els convenis signats amb diferents administracions i entitats, els faciliten poder realitzar els tràmits de forma àgil i amb tota seguretat.

ASSESSOREM

pimes, autònoms i particulars

PROFESSIONALS

del Dret, l’economia i l’empresa

COL·LEGIATS

garantía de qualitat