Per poder exercir el dret d’accés a la informació pública us facilitem una adreça de contacte als efectes: consell@gestors.cat.